Vytvoriť faktúru

MAYA SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAYA SK
IČO 35719745
DIČ 2021005723
Dátum vzniku 05 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAYA SK
Záhradná 28
90027
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 432 €
Zisk 1 687 €
Aktíva 5 114 €
Vlastný kapitál 5 114 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,181
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,030
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,099
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 9,181
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,801
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 36
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,562
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,687
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,380
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,380
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 400
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 19,432
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 19,432
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 17,195
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 35
C. Služby (účtová skupina 51) 17,160
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,237
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,237
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 71
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 71
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -70
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,167
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,687
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35719745 DIČ: 2021005723
 • Sídlo: MAYA SK, Záhradná 28, 90027, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mária Bordácsová Fraňa Kráľa 295/68 Senec 903 01 07.12.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Mária Bordácsová 6 640 € (100%) Fraňa Kráľa 295/68 Senec 903 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.01.2012Nové obchodné meno:
   MAYA SK s. r. o.
   Nové sidlo:
   Záhradná 28 Bernolákovo 900 27
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   administratívne služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Bordácsová Fraňa Kráľa 295/68 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Bordácsová Fraňa Kráľa 295/68 Senec 903 01 Vznik funkcie: 07.12.2011
   23.01.2012Zrušené obchodné meno:
   TRANSLATIO, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Odborárske nám. 1 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Keníž Budatínska 77 Bratislava 851 06
   PhDr. Alojz Keníž , CSc. Odborárske nám. 1 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Keníž Budatínska 77 Bratislava 851 06
   PhDr. Alojz Keníž , CSc. Odborárske nám. 1 Bratislava 811 07
   01.12.1998Nové sidlo:
   Odborárske nám. 1 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Vladimír Keníž Budatínska 77 Bratislava 851 06
   PhDr. Alojz Keníž , CSc. Odborárske nám. 1 Bratislava 811 07
   30.11.1998Zrušené sidlo:
   Hurbanovo nám. 3 Bratislava 815 89
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Keníž Budatínska 77 Bratislava 851 06
   PhDr. Alojz Keníž , CSc. Odborárske nám. 1 Bratislava 811 07
   Mgr. Ľubomír Lipták Mlynarovičova 1 Bratislava 851 03
   Milan Zemaník Nejedlého 14 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ľubomír Lipták Mlynarovičova 1 Bratislava 851 03
   05.06.1997Nové obchodné meno:
   TRANSLATIO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hurbanovo nám. 3 Bratislava 815 89
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prekladateľská a tlmočnícka činnosť
   sprostredkovanie a organizačné zabezpečenie jazykových kurzov /okrem výuky jazyka/
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Vladimír Keníž Budatínska 77 Bratislava 851 06
   PhDr. Alojz Keníž , CSc. Odborárske nám. 1 Bratislava 811 07
   Mgr. Ľubomír Lipták Mlynarovičova 1 Bratislava 851 03
   Milan Zemaník Nejedlého 14 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Ľubomír Lipták Mlynarovičova 1 Bratislava 851 03
   Vladimír Keníž Budatínska 77 Bratislava 851 06
   PhDr. Alojz Keníž , CSc. Odborárske nám. 1 Bratislava 811 07