Vytvoriť faktúru

DEAL & PRINT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DEAL & PRINT
IČO 35719761
DIČ 2020220103
IČ DPH SK2020220103
Dátum vzniku 29 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEAL & PRINT
Karloveské rameno 6
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 71 543 €
Zisk 30 304 €
Aktíva 199 062 €
Vlastný kapitál 128 265 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 207,981
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 44,794
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 44,794
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 16,863
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 23,770
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,161
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 162,736
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 12,022
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,022
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,022
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 150,714
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,403
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 136,311
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 451
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 451
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 207,981
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 195,760
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 157,489
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 157,489
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,304
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,221
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 12,221
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,496
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,496
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,725
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 71,555
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 71,543
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 50,532
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 20,635
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 376
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,700
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,257
D. Služby (účtová skupina 51) 5,694
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 415
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,715
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,715
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,619
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 38,843
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 44,216
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 129
O. Kurzové straty (563) 5
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 124
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -117
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 38,726
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,422
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,422
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 30,304
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35719761 DIČ: 2020220103 IČ DPH: SK2020220103
 • Sídlo: DEAL & PRINT, Karloveské rameno 6, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Mája 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefan Šebesta Lermontovova 8 Bratislava 811 05 01.04.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Štefan Šebesta 6 639 € (100%) Lermontovova 8 Bratislava 811 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.05.2008Nové sidlo:
   Karloveské rameno 6 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Šebesta Lermontovova 8 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 01.04.2008
   30.04.2008Zrušené sidlo:
   Šaštínska 52 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Šebesta Zadunajská 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.09.2006
   05.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Martin Šebesta Zadunajská 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.09.2006
   04.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Šebesta Lermontovova 8 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 20.07.1998
   10.05.2006Nové obchodné meno:
   DEAL & PRINT, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   pranie a chemické čistenie textilných, kožených a kožušinových výrobkov
   upratovacie a čistiace práce
   09.05.2006Zrušené obchodné meno:
   DEAL print, spol. s r.o.
   19.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Šebesta Lermontovova 8 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 20.07.1998
   18.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Šebesta Lermontovova 8 Bratislava 811 05
   30.08.1999Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   prieskum trhu
   organizovanie výstav
   sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh
   konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   05.10.1998Nové obchodné meno:
   DEAL print, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Šebesta Lermontovova 8 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Šebesta Lermontovova 8 Bratislava 811 05
   04.10.1998Zrušené obchodné meno:
   BILL, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daniela Böhmerová rod. Dravecká Za sédriou 36 Levoča 054 01
   Ing. Peter Dravecký Za sédriou 36 Levoča 054 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dravecký Za sédriou 36 Levoča 054 01
   29.05.1997Nové obchodné meno:
   BILL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šaštínska 52 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť
   maloobchod v rozsahu voľných živností
   veľkoobchod v rozsahu voľných živností
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   MUDr. Daniela Böhmerová rod. Dravecká Za sédriou 36 Levoča 054 01
   Ing. Peter Dravecký Za sédriou 36 Levoča 054 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Dravecký Za sédriou 36 Levoča 054 01