Vytvoriť faktúru

FINCONA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FINCONA
IČO 35719800
DIČ 2020266391
IČ DPH SK2020266391
Dátum vzniku 05 Júna 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo FINCONA
Panská 33
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 509 321 €
Zisk 8 888 €
Aktíva 23 313 349 €
Vlastný kapitál 172 102 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254411760, +421254411759
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 21,744,047
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 20,885,390
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 20,875,000
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 20,875,000
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,390
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,390
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 849,772
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 766,932
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 722,665
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 722,665
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 44,267
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 82,840
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,155
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 78,685
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,885
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 8,885
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,744,047
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 180,990
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 99,600
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 99,600
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 19,402
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,402
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 53,100
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 53,100
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,888
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,563,057
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 21,200,168
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 21,200,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 107
12. Odložený daňový záväzok (481A) 61
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 357,002
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 287,704
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 287,704
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,183
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 673
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 67,442
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,887
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,887
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,509,321
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,200,327
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 308,994
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,675,030
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,416
D. Služby (účtová skupina 51) 2,327,224
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 28,543
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 20,065
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,040
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,438
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 323
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,257,805
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,257,805
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49,719
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 834,291
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,861,687
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 44,304
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 44,267
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 44,267
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 37
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 37
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 866,591
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 866,034
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 866,034
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 557
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -822,287
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,004
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,116
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,116
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,888
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35719800 DIČ: 2020266391 IČ DPH: SK2020266391
 • Sídlo: FINCONA, Panská 33, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Martin Štefánik predseda Novosvetská 1211/5 Bratislava 811 06 10.05.2000
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.10.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Štefánik - predseda predstavenstva Novosvetská 1211/5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 10.05.2000
   13.10.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Štefánik - predseda predstavenstva Ozorovská Nová 1486/16 Bánovce nad Bebravou Vznik funkcie: 10.05.2000
   14.02.2005Nové sidlo:
   Panská 33 Bratislava 811 01
   13.02.2005Zrušené sidlo:
   Kapitulská 16 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Minarovič Líščie údolie 31 Bratislava Vznik funkcie: 05.06.1997
   Richard Odnoga Kováčska 209 Bratislava Vznik funkcie: 13.07.2001
   17.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ivan Minarovič Líščie údolie 31 Bratislava Vznik funkcie: 05.06.1997
   Richard Odnoga Kováčska 209 Bratislava Vznik funkcie: 13.07.2001
   Ing. Martin Štefánik - predseda predstavenstva Ozorovská Nová 1486/16 Bánovce nad Bebravou Vznik funkcie: 10.05.2000
   16.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Minarovič Líščie údolie 31 Bratislava
   Richard Odnoga Kováčska 209 Bratislava
   Ing. Martin Štefánik - predseda predstavenstva Ozorovská Nová 1486/16 Bánovce nad Bebravou
   24.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Richard Odnoga Kováčska 209 Bratislava
   23.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Pivarník Laurinská 21 Bratislava
   23.05.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Pivarník Laurinská 21 Bratislava
   Ing. Martin Štefánik - predseda predstavenstva Ozorovská Nová 1486/16 Bánovce nad Bebravou
   22.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarmila Kačincová - predsedkyňa predstavenstva 432 Budmerice
   Miroslav Wercholák Rumančekova 38 Bratislava
   21.06.1999Nové sidlo:
   Kapitulská 16 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   činosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovateľská činnosť
   20.06.1999Zrušené sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava 811 08
   23.06.1998Nové sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava 811 08
   22.06.1998Zrušené sidlo:
   Mateja Belu 6 Bratislava 811 06
   05.06.1997Nové obchodné meno:
   FINCONA, a.s.
   Nové sidlo:
   Mateja Belu 6 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jarmila Kačincová - predsedkyňa predstavenstva 432 Budmerice
   Ivan Minarovič Líščie údolie 31 Bratislava
   Miroslav Wercholák Rumančekova 38 Bratislava