Vytvoriť faktúru

MERKO SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MERKO SK
IČO 35719885
DIČ 2020993623
IČ DPH SK2020993623
Dátum vzniku 30 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MERKO SK
Rybničná 59
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 152 035 €
Zisk -167 737 €
Aktíva 424 758 €
Vlastný kapitál 356 763 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 190,240
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 187,023
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 66
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,914
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 190,240
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 189,026
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 349,460
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -167,737
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,214
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,214
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,214
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 152,035
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,035
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 151,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 319,032
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,500
C. Služby (účtová skupina 51) 17,188
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 206
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 300,102
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -166,997
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -17,653
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 740
M. Nákladové úroky (562) 562
N. Kurzové straty (563) 3
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 175
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -740
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -167,737
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -167,737
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35719885 DIČ: 2020993623 IČ DPH: SK2020993623
 • Sídlo: MERKO SK, Rybničná 59, 83107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Mája 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Libor Koudela Kalamárská 198 Mokré Lazce Česká republika trvalý pobyt na území SR : Židovská 3 Bratislava 811 01 26.03.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MERKO CZ, a. s. 6 639 € (100%) Ostrava - Hrabová 720 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.12.2014Nové sidlo:
   Rybničná 59 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.12.2014Zrušené sidlo:
   Žitná 18/A Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Tonkovič Hagarova 6 Bratislava 831 05
   24.04.2014Nové sidlo:
   Žitná 18/A Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.04.2014Zrušené sidlo:
   Rybničná 59 Bratislava 831 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   23.12.2008Noví spoločníci:
   MERKO CZ, a. s. U Řeky 600 Ostrava - Hrabová 720 00 Česká republika
   22.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Libor Koudela Kalamárská 198 Mokré Lazce Česká republika trvalý pobyt na území SR : Židovská 3 Bratislava 811 01
   21.01.2006Nové predmety činnosti:
   výroba kovových konštrukcií pre stavebníctvo
   betonárske práce
   zváračské práce
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Tonkovič Hagarova 6 Bratislava 831 05
   20.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Tonkovič Židovská 3 Bratislava 811 01
   26.03.2002Nové obchodné meno:
   MERKO SK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rybničná 59 Bratislava 831 07
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - okrem vybraných činností v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   Noví spoločníci:
   Ing. Libor Koudela Kalamárská 198 Mokré Lazce Česká republika trvalý pobyt na území SR : Židovská 3 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Tonkovič Židovská 3 Bratislava 811 01
   Ing. Libor Koudela Kalamárská 198 Mokré Lazce Česká republika trvalý pobyt na území SR : Židovská 3 Bratislava 811 01
   25.03.2002Zrušené obchodné meno:
   DOLMEN, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 00
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Hložek , CSc. Kolísková 12 Bratislava
   Ing. Peter Puchel Maxima Gorkého 2031/68 Trnava
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Andrej Šulgan Čsl. parašutistov 212/5 Bratislava
   Ľubica Weidnerová 494 Sološnica
   Peter Kuchar Beethoven strasse 58 Viernheim 685 19 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Andrej Šulgan Čsl. parašutistov 212/5 Bratislava
   30.05.1997Nové obchodné meno:
   DOLMEN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba cementu
   výroba transportného betónu
   výroba iných produktov z betónu a cementu
   výroba iných tovarov z dreva
   výroba drevených obalov
   výroba malty
   výroba iných minerálnych výrobkov nekovových
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti a predaj v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a predaj v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Hložek , CSc. Kolísková 12 Bratislava
   Ing. Peter Puchel Maxima Gorkého 2031/68 Trnava
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Andrej Šulgan Čsl. parašutistov 212/5 Bratislava
   Ľubica Weidnerová 494 Sološnica
   Peter Kuchar Beethoven strasse 58 Viernheim 685 19 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Andrej Šulgan Čsl. parašutistov 212/5 Bratislava