Vytvoriť faktúru

Partner Soft - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Partner Soft
IČO 35719915
DIČ 2020218376
IČ DPH SK2020218376
Dátum vzniku 02 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Partner Soft
Lužná 10
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 481 427 €
Zisk 35 847 €
Aktíva 210 527 €
Vlastný kapitál 26 850 €
Kontaktné informácie
Email ps@partnersoft.sk
Phone(s) 0265420325, 0260101601
Fax(es) 0260101612
Dátum aktualizácie údajov: 10.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 18,654
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 18,654
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,654
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 258,292
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 92,794
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 759
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 164,283
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 276,946
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 62,696
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,958
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,987
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 13,904
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 35,847
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 214,250
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 681
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 212,372
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 98,485
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,760
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,488
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 99,639
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,197
Dátum aktualizácie údajov: 10.03.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 481,427
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 480,810
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 617
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 434,740
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,900
C. Služby (účtová skupina 51) 301,291
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 15,562
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 829
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 89,888
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,270
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 46,687
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 160,619
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 10
X. Výnosové úroky (662) 10
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 89
N. Kurzové straty (563) 9
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 80
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -79
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 46,608
P. Daň z príjmov (591, 595) 10,761
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 35,847
Dátum aktualizácie údajov: 10.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.03.2016