Vytvoriť faktúru

ATP Services - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ATP Services
IČO 35720018
DIČ 2020267524
IČ DPH SK2020267524
Dátum vzniku 10 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATP Services
Toryská 18
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 24 202 €
Zisk 8 372 €
Aktíva 16 891 €
Vlastný kapitál -40 479 €
Kontaktné informácie
Email reality@velvet-real.sk
Phone(s) 0903253235, 0903482809
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,075
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,075
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,075
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,971
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 12,311
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,203
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 457
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 20,046
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -32,105
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,960
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,960
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 215
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -50,652
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,372
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 52,151
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 48
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 52,103
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,714
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,374
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,963
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 45,052
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 24,202
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 23,941
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 261
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 14,788
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,368
C. Služby (účtová skupina 51) 1,461
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,795
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 257
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,605
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,302
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,414
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,112
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,332
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,372
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35720018 DIČ: 2020267524 IČ DPH: SK2020267524
 • Sídlo: ATP Services, Toryská 18, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Petra Jurigová Toryská 18 Bratislava- Vrakuňa 821 07 18.03.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Petra Jurigová 9 960 € (100%) Toryská 18 Bratislava- Vrakuňa 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.08.2013Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   administratívne služby
   činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   čistiace a upratovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.08.2013Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľnosti
   obstarávanie služieb spojených so správou zdravotníckych zariadení
   prenájom a požičiavanie zdravotníckej techniky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.04.2013Nové obchodné meno:
   ATP Services s. r. o.
   Nové sidlo:
   Toryská 18 Bratislava-Vrakuňa 821 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Petra Jurigová Toryská 18 Bratislava- Vrakuňa 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Petra Jurigová Toryská 18 Bratislava- Vrakuňa 821 07 Vznik funkcie: 18.03.2013
   11.04.2013Zrušené obchodné meno:
   VELVET REAL s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Olga Adamovičová Bebravská 13273/11 Bratislava - Vrakuňa 821 07
   Roman Parobek Planét 5933/17 Bratislava - Ružinov 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Olga Adamovičová Bebravská 13273/11 Bratislava - Vrakuňa 821 07 Vznik funkcie: 09.06.2003
   Roman Parobek Planét 5933/17 Bratislava - Ružinov 821 02 Vznik funkcie: 09.06.2003
   09.08.2012Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 09
   08.08.2012Zrušené sidlo:
   Ružinovská 42 Bratislava 821 03
   09.06.2010Nové sidlo:
   Ružinovská 42 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   Mgr. Olga Adamovičová Bebravská 13273/11 Bratislava - Vrakuňa 821 07
   Roman Parobek Planét 5933/17 Bratislava - Ružinov 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Olga Adamovičová Bebravská 13273/11 Bratislava - Vrakuňa 821 07 Vznik funkcie: 09.06.2003
   Roman Parobek Planét 5933/17 Bratislava - Ružinov 821 02 Vznik funkcie: 09.06.2003
   08.06.2010Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Olga Adamovičová 1. mája 10 Slovenská Ľupča 976 13
   Roman Parobek Sputniková 16 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Olga Adamovičová 1. mája 10 Slovenská Ľupča 976 13 Vznik funkcie: 09.06.2003
   Roman Parobek Sputniková 16 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 09.06.2003
   18.09.2004Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 09
   17.09.2004Zrušené sidlo:
   Sputniková 16 Bratislava 821 02
   30.09.2003Nové obchodné meno:
   VELVET REAL s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Mgr. Olga Adamovičová 1. mája 10 Slovenská Ľupča 976 13
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Olga Adamovičová 1. mája 10 Slovenská Ľupča 976 13 Vznik funkcie: 09.06.2003
   Roman Parobek Sputniková 16 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 09.06.2003
   29.09.2003Zrušené obchodné meno:
   VELVET trade s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Soňa Parobeková Radarová 6 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Soňa Parobeková Radarová 6 Bratislava 821 02 Skončenie funkcie: 09.06.2003
   27.11.2001Nové obchodné meno:
   VELVET trade s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sputniková 16 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Roman Parobek Sputniková 16 Bratislava 821 02
   Soňa Parobeková Radarová 6 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Soňa Parobeková Radarová 6 Bratislava 821 02 Skončenie funkcie: 09.06.2003
   26.11.2001Zrušené obchodné meno:
   Nemocnica sv. Lukáša s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   UNO Kalimero s.r.o IČO: 34 122 281 Poštová 4 Slovenský Grob
   JUDr. Ladislav Jonáš Bajzova 1 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   MUDr. Juraj Vivoda Líščie Nivy 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Juraj Vivoda Líščie Nivy 12 Bratislava
   27.06.2000Nové sidlo:
   Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   MUDr. Juraj Vivoda Líščie Nivy 12 Bratislava
   26.06.2000Zrušené sidlo:
   Panská 9 Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   Zrušeny spoločníci:
   Istota a.s. IČO: 36 171 689 Panská 9 Bratislava
   MUDr. Juraj Vivoda Líščie Nivy 12 Bratislava
   04.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jur Ježo Palkovičova 1 Bratislava
   27.10.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľnosti
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   Noví spoločníci:
   UNO Kalimero s.r.o IČO: 34 122 281 Poštová 4 Slovenský Grob
   Istota a.s. IČO: 36 171 689 Panská 9 Bratislava
   JUDr. Ladislav Jonáš Bajzova 1 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   MUDr. Juraj Vivoda Líščie Nivy 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jur Ježo Palkovičova 1 Bratislava
   26.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Istota a.s., IČO: 36 171 689 Trieda SNP 61 Košice
   UNO Kalimero s.r.o IČO: 34 122 281 Poštová 4 Slovenský Grob
   JUDr. Ladislav Jonáš Bajzova 1 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   MUDr. Juraj Vivoda Líščie Nivy 12 Bratislava
   10.06.1997Nové obchodné meno:
   Nemocnica sv. Lukáša s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panská 9 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   neverejná cestná osobná doprava
   obstarávanie služieb spojených so správou zdravotníckych zariadení
   prenájom a požičiavanie zdravotníckej techniky
   Noví spoločníci:
   Istota a.s., IČO: 36 171 689 Trieda SNP 61 Košice
   UNO Kalimero s.r.o IČO: 34 122 281 Poštová 4 Slovenský Grob
   JUDr. Ladislav Jonáš Bajzova 1 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   MUDr. Juraj Vivoda Líščie Nivy 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Juraj Vivoda Líščie Nivy 12 Bratislava