Vytvoriť faktúru

GRADEUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GRADEUS
IČO 35720115
DIČ 2020228144
Dátum vzniku 03 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GRADEUS
Čsl. parašutistov 1
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 257 €
Zisk -126 €
Aktíva 417 €
Vlastný kapitál -9 758 €
Kontaktné informácie
Email 1.gradeus@gmail.com
Webová stránka http://www.gradeus.sk
Phone(s) +421244252376
Mobile phone(s) +421905248798
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 567
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 218
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 349
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 567
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -9,884
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 198
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -16,595
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -126
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,451
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 84
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 10,367
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 110
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,777
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,257
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,257
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,854
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 794
C. Služby (účtová skupina 51) 1,060
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 403
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 403
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 49
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 49
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -49
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 354
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -126
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35720115 DIČ: 2020228144
 • Sídlo: GRADEUS, Čsl. parašutistov 1, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Michal Jakubišin Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03 03.06.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Michal Jakubišin 6 639 € (100%) Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.07.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Michal Jakubišin Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03
   14.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Michal Jakubišin Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03
   03.06.1997Nové obchodné meno:
   GRADEUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie výkonu služieb
   grafika a design s výnimkou projektovania a s výnimkou tvorby diel v zmysle autorského zákona
   vydávanie neperiodických publikácií
   Noví spoločníci:
   Mgr. Michal Jakubišin Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Michal Jakubišin Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03