Vytvoriť faktúru

FLOW PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FLOW PLUS
IČO 35720131
DIČ 2020228177
IČ DPH SK2020228177
Dátum vzniku 09 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FLOW PLUS
Technická 6
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 54 869 €
Zisk -272 €
Kontaktné informácie
Email mail@flowplus.sk
Webová stránka http://www.flowplus.sk
Phone(s) +421243427429
Mobile phone(s) +421905620629
Fax(es) 0243427429
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 24,821
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 24,821
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 24,821
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 111,381
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 14,498
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 50,628
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43,359
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 136,202
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 110,147
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 102,452
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -272
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 26,055
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,423
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 7,523
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 507
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 733
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,896
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,387
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,129
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 6,980
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 54,869
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,300
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 52,521
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 740
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 308
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 53,297
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 696
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,853
C. Služby (účtová skupina 51) 13,399
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 24,314
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 415
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,838
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,782
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,572
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 35,873
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 59
X. Výnosové úroky (662) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 59
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 913
M. Nákladové úroky (562) 692
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 221
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -854
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 718
P. Daň z príjmov (591, 595) 990
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -272
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35720131 DIČ: 2020228177 IČ DPH: SK2020228177
 • Sídlo: FLOW PLUS, Technická 6, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Tibor Vavro Nejedlého 29 Bratislava 841 02 27.07.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Tibor Vavro 6 639 € (100%) Nejedlého 29 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.07.2008Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Vavro Nejedlého 29 Bratislava 841 02
   15.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Martin Jóna Gelnická 18 Bratislava 831 06
   Mgr. Viliam Jóna , CSc. Gelnická 18 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Jóna Gelnická 18 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 22.05.2002
   08.08.2007Nové predmety činnosti:
   administratívne práce
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   správa registratúry
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Vavro Nejedlého 29 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 27.07.2007
   Martin Jóna Gelnická 18 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 22.05.2002
   07.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Jóna Gelnická 18 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 22.05.2002
   30.05.2002Nové sidlo:
   Technická 6 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   úschova písomností nearchívnej povahy
   Noví spoločníci:
   Martin Jóna Gelnická 18 Bratislava 831 06
   Mgr. Viliam Jóna , CSc. Gelnická 18 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Jóna Gelnická 18 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 22.05.2002
   29.05.2002Zrušené sidlo:
   Pluhová 49 Bratislava 831 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Branislav Hupka Gajova 5 Bratislava 811 09
   Mgr. Viliam Jóna , CSc. Gelnická 18 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Viliam Jóna , CSc. Gelnická 18 Bratislava 831 06 Skončenie funkcie: 22.05.2002
   02.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Branislav Hupka Gajova 5 Bratislava 811 09
   Mgr. Viliam Jóna , CSc. Gelnická 18 Bratislava 831 06
   01.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Branislav Hupka Gajova 5 Bratislava 811 09
   Mgr. Viliam Jóna , CSc. Gelnická 18 Bratislava 831 06
   11.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Mgr. Viliam Jóna , CSc. Gelnická 18 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Viliam Jóna , CSc. Gelnická 18 Bratislava 831 06 Skončenie funkcie: 22.05.2002
   10.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Hupka Gajova 5 Bratislava 811 09
   22.07.1997Noví spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Branislav Hupka Gajova 5 Bratislava 811 09
   21.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Branislav Hupka Gajova 5 Bratislava 811 09
   09.06.1997Nové obchodné meno:
   FLOW PLUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pluhová 49 Bratislava 831 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti automatizácie, spracovania dát a poskytovania software
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   organizovanie vzdelávacích a preškolovacích kurzov a iných kultúrnych a spoločenských podujatí
   vydávanie neperiodických publikácií
   Noví spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Branislav Hupka Gajova 5 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Branislav Hupka Gajova 5 Bratislava 811 09