Vytvoriť faktúru

ROTOM EX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ROTOM EX
IČO 35720301
DIČ 2020266765
IČ DPH SK2020266765
Dátum vzniku 12 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROTOM EX
Prievozská 38
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 957 476 €
Zisk 1 062 €
Aktíva 8 173 418 €
Vlastný kapitál 78 225 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0262529021
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,988,289
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 45,439
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 45,439
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 93,477
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ -48,038
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,942,805
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,305,314
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,301,614
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 3,700
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,573,588
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,547,077
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,547,077
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,211
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 300
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 63,903
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 62,602
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,301
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 45
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 45
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,988,289
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 79,287
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 71,586
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 71,586
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,062
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,909,002
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 171,118
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 171,061
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 171,061
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 57
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,737,884
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,401,296
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,401,296
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,334,921
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 284
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 77
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,306
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 15,024,578
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 14,957,476
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 14,957,476
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,990,447
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 14,929,241
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 68
D. Služby (účtová skupina 51) 32,236
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,755
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,715
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,011
4. Sociálne náklady (527, 528) 29
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 140
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 20,773
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 20,773
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 234
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -32,971
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,069
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 67,101
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 67,099
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,756
O. Kurzové straty (563) 17,264
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 15,492
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 34,345
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,374
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 312
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 312
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,062
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35720301 DIČ: 2020266765 IČ DPH: SK2020266765
 • Sídlo: ROTOM EX, Prievozská 38, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jaroslav Volf Na Studánkách 935 Jaroměř 551 01 Česká republika 01.05.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jaroslav Volf 6 639 € (100%) Na Studánkách 935 Jaroměř 551 01 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.12.2012Nové sidlo:
   Prievozská 38 Bratislava 821 05
   11.12.2012Zrušené sidlo:
   Svetlá 1 Bratislava 811 02
   30.06.2011Noví spoločníci:
   Jaroslav Volf Na Studánkách 935 Jaroměř 551 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Volf Na Studánkách 935 Jaroměř 551 01 Česká republika Vznik funkcie: 01.05.2011
   29.06.2011Zrušeny spoločníci:
   zakladanie.sk s. r. o. Svetlá 1 Bratislava 811 02
   30.04.2011Noví spoločníci:
   zakladanie.sk s. r. o. Svetlá 1 Bratislava 811 02
   29.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Andrea Ševcová Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Mária Uherčíková Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Uherčíková Svetlá 1 Bratislava 811 02
   07.01.2004Noví spoločníci:
   Andrea Ševcová Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Mária Uherčíková Svetlá 1 Bratislava 811 02
   06.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Andrea Uherčíková Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Mária Uherčíková Svetlá 1 Bratislava 811 02
   12.06.1997Nové obchodné meno:
   ROTOM EX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sekretárske služby
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Andrea Uherčíková Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Mária Uherčíková Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mária Uherčíková Svetlá 1 Bratislava 811 02