Vytvoriť faktúru

SENEKAB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SENEKAB
Stav Zrušená
IČO 35720301
Dátum vzniku 12 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SENEKAB
Svetlá 1
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 957 476 €
Zisk 1 062 €
Aktíva 8 173 418 €
Vlastný kapitál 78 225 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0262529021
Dátum aktualizácie údajov: 28.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,988,289
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 45,439
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 45,439
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 93,477
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ -48,038
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,942,805
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,305,314
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,301,614
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 3,700
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,573,588
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,547,077
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,547,077
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,211
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 300
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 63,903
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 62,602
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,301
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 45
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 45
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,988,289
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 79,287
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 71,586
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 71,586
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,062
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,909,002
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 171,118
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 171,061
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 171,061
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 57
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,737,884
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,401,296
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,401,296
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,334,921
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 284
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 77
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,306
Dátum aktualizácie údajov: 28.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 15,024,578
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 14,957,476
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 14,957,476
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,990,447
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 14,929,241
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 68
D. Služby (účtová skupina 51) 32,236
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,755
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,715
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,011
4. Sociálne náklady (527, 528) 29
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 140
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 20,773
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 20,773
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 234
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -32,971
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,069
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 67,101
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 67,099
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,756
O. Kurzové straty (563) 17,264
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 15,492
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 34,345
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,374
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 312
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 312
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,062
Dátum aktualizácie údajov: 28.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.11.2016
 • IČO:35720301
 • Sídlo: SENEKAB, Svetlá 1, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Júna 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.11.2016Zrušené obchodné meno:
   SENEKAB s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Svetlá 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
   21.10.2016Nové obchodné meno:
   SENEKAB s. r. o.
   Nové sidlo:
   Svetlá 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
   12.06.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným