Vytvoriť faktúru

PROWEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROWEST
IČO 35720352
DIČ 2020241608
IČ DPH SK2020241608
Dátum vzniku 02 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROWEST
Ružinovská 42
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 150 932 €
Zisk 64 221 €
Aktíva 39 014 €
Vlastný kapitál -78 901 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243426409, 0243426414, 0243426430, 0243426433, 0243426442
Fax(es) 0243426409
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 117,082
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,734
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,415
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,415
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,319
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 3,319
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 100,241
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 48,949
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 48,949
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,949
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 51,292
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 920
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 50,372
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 12,107
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 107
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 12,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 117,082
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -14,680
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 172,610
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 172,610
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 17,259
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,259
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -268,770
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -268,770
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 64,221
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 131,762
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,451
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,140
12. Odložený daňový záväzok (481A) 311
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 127,952
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 19,500
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,480
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,456
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,056
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 84,460
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,359
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,359
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 150,935
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 150,932
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 150,873
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 59
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 85,713
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 281
D. Služby (účtová skupina 51) 46,048
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 36,880
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 27,761
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,899
4. Sociálne náklady (527, 528) 220
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 480
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 480
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,024
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 65,219
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 104,544
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 164
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 162
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -162
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 65,057
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 836
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -124
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 64,221
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35720352 DIČ: 2020241608 IČ DPH: SK2020241608
 • Sídlo: PROWEST, Ružinovská 42, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Baláž Alstrova 62 Bratislava 831 06 17.01.2001
  Mária Crhová Smreková 517/5 Dunajská Lužná 900 42 04.06.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Baláž 69 044 € (40%) Alstrova 62 Bratislava 831 06
  PROPRIETA, a.s. 103 566 € (60%) Bratislava 821 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.06.2010Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   PROPRIETA, a.s. IČO: 35 798 858 Ružinovská 42 Bratislava 821 01
   Ing. Vladimír Baláž Alstrova 62 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Crhová Smreková 517/5 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 04.06.2010
   03.06.2010Zrušeny spoločníci:
   WESTAR, a.s. IČO: 35 800 178 Tomášikova 30/A Bratislava 821 01
   PROPRIETA, a.s. IČO: 35 798 858 Tomášikova 30/A Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Krajčovič Sputniková 18 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 17.01.2001
   14.02.2005Nové sidlo:
   Ružinovská 42 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Baláž Alstrova 62 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.01.2001
   Ing. Viliam Krajčovič Sputniková 18 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 17.01.2001
   13.02.2005Zrušené sidlo:
   Tomášikova 30/A Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Baláž Alstrova 62 Bratislava 831 06
   Ing. Viliam Krajčovič Sputniková 18 Bratislava
   17.01.2001Nové obchodné meno:
   PROWEST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 30/A Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   WESTAR, a.s. IČO: 35 800 178 Tomášikova 30/A Bratislava 821 01
   PROPRIETA, a.s. IČO: 35 798 858 Tomášikova 30/A Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Baláž Alstrova 62 Bratislava 831 06
   Ing. Viliam Krajčovič Sputniková 18 Bratislava
   16.01.2001Zrušené obchodné meno:
   EXTREM, s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 1199/23 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 1199/23 Bratislava 851 01
   05.11.1999Nové sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 1199/23 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 1199/23 Bratislava 851 01
   04.11.1999Zrušené sidlo:
   Syslia 25 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Szollár László Bertalan L. 11 1111 Budapest Maďarská republika
   Balázs Miklós Zoborhegy tér 10 1141 Budapest Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Solymos Karloveská 15 Bratislava 841 05
   02.06.1997Nové obchodné meno:
   EXTREM, s r.o.
   Nové sidlo:
   Syslia 25 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a predaj v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti a predaj v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Szollár László Bertalan L. 11 1111 Budapest Maďarská republika
   Balázs Miklós Zoborhegy tér 10 1141 Budapest Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Solymos Karloveská 15 Bratislava 841 05