Vytvoriť faktúru

G & H Consulting - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno G & H Consulting
IČO 35720361
DIČ 2021290722
Dátum vzniku 03 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo G & H Consulting
Palkovičova 16
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 000 €
Zisk 6 150 €
Aktíva 14 096 €
Vlastný kapitál 13 287 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245692306
Mobile phone(s) +421903453884
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,264
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 13,829
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 360
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 75
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 14,264
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,526
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,705
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,705
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 671
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,150
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 738
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 132
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 606
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 606
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 10,000
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 10,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,985
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,109
C. Služby (účtová skupina 51) 133
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 546
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,015
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,758
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 338
X. Výnosové úroky (662) 338
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 252
N. Kurzové straty (563) 49
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 203
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 86
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,101
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,951
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35720361 DIČ: 2021290722
 • Sídlo: G & H Consulting, Palkovičova 16, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Mária Bögiová Družstevná 5/41 Komárno 945 01 09.02.2006
  Attila Héjja Lavotta ut. 62 Miskolc Maďarsko 09.02.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Attila Héjja 6 705 € (100%) Lavotta ut. 62 Miskolc Maďarsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Imre Gonda Balassi ut. 1 Dunakeszi Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Imre Gonda Balassi ut. 1 Dunakeszi Maďarská republika Vznik funkcie: 09.02.2006
   18.03.2006Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Mária Bögiová Družstevná 5/41 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 09.02.2006
   Attila Héjja Lavotta ut. 62 Miskolc Maďarsko Vznik funkcie: 09.02.2006
   Imre Gonda Balassi ut. 1 Dunakeszi Maďarská republika Vznik funkcie: 09.02.2006
   17.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Soňa Gonda J. Kollára 2456/10 Čadca 022 01 Vznik funkcie: 25.08.2003
   02.03.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Soňa Gonda J. Kollára 2456/10 Čadca 022 01 Vznik funkcie: 25.08.2003
   01.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Soňa Gonda J. Kollára 2456/10 Čadca 022 01 Vznik funkcie: 25.08.2003
   Peter Jašurek Čierne 361 Čadca 023 13 Vznik funkcie: 25.08.2003 Skončenie funkcie: 02.02.2004
   08.09.2003Nové sidlo:
   Palkovičova 16 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Attila Héjja Lavotta ut. 62 Miskolc Maďarská republika
   Imre Gonda Balassi ut. 1 Dunakeszi Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Soňa Gonda J. Kollára 2456/10 Čadca 022 01 Vznik funkcie: 25.08.2003
   Peter Jašurek Čierne 361 Čadca 023 13 Vznik funkcie: 25.08.2003 Skončenie funkcie: 02.02.2004
   07.09.2003Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 71 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Radovan Jurkovič Hálova 19 Bratislava 851 07
   Imre Gonda Madach Imre ut. 22 Dunakeszi Maďarská republika
   Attila Héjja Labotta ut. 62 Miskolc Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Imre Gonda Madach Imre ut. 22 Dunakeszi Maďarská republika Vznik funkcie: 25.07.2003 Skončenie funkcie: 25.08.2003
   15.08.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Imre Gonda Madach Imre ut. 22 Dunakeszi Maďarská republika Vznik funkcie: 25.07.2003 Skončenie funkcie: 25.08.2003
   14.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Radovan Jurkovič Hálova 19 Bratislava 851 07 Skončenie funkcie: 25.07.2003
   28.05.2001Nové sidlo:
   Záhradnícka 71 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Radovan Jurkovič Hálova 19 Bratislava 851 07
   Imre Gonda Madach Imre ut. 22 Dunakeszi Maďarská republika
   Attila Héjja Labotta ut. 62 Miskolc Maďarská republika
   27.05.2001Zrušené sidlo:
   Hálova 19 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   Imre Gonda Madach Imre ut. 22 Dunakeszi Maďarská republika
   Attila Héjja Labotta ut. 62 Miskolc Maďarská republika
   03.06.1997Nové obchodné meno:
   G & H Consulting spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hálova 19 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   výskum trhu
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie seminárov
   Noví spoločníci:
   Imre Gonda Madach Imre ut. 22 Dunakeszi Maďarská republika
   Attila Héjja Labotta ut. 62 Miskolc Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Radovan Jurkovič Hálova 19 Bratislava 851 07 Skončenie funkcie: 25.07.2003