Vytvoriť faktúru

RoyalDerm - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno RoyalDerm
IČO 35720425
Dátum vzniku 13 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RoyalDerm
Ľudové námestie 6
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 088 €
Zisk -1 205 €
Aktíva 435 €
Vlastný kapitál -7 211 €
Kontaktné informácie
Email zdenka.zfinance@gmail.com
Phone(s) 00243337085, 0243337085
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 459
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 373
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 459
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,416
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -13,850
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,205
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,875
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 975
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 7,900
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,088
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 188
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 900
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,267
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 160
C. Služby (účtová skupina 51) 1,107
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -179
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -179
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 66
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 66
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -66
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -245
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,205
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016