Vytvoriť faktúru

AT - INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AT - INVEST
IČO 35720433
DIČ 2020209851
IČ DPH SK2020209851
Dátum vzniku 16 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AT - INVEST
Rybničná 40/K
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 75 232 €
Zisk -27 519 €
Aktíva 189 553 €
Vlastný kapitál 41 507 €
Kontaktné informácie
Email iroova@at-e.sk
Phone(s) 0249111518
Mobile phone(s) +421903621515
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 12,525
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 12,525
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,525
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 131,524
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 94,770
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 166
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,178
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,634
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 144,049
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,988
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 10,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 10,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,000
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 30,507
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -27,519
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 130,061
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,887
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 126,174
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 427
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,654
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,293
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 122,800
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 75,232
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 369
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 74,833
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 104,565
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 501
C. Služby (účtová skupina 51) 2,049
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 22,478
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,694
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 74,833
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 855
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -29,333
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,181
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3,006
X. Výnosové úroky (662) 3,006
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 231
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 231
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 2,775
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -26,558
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -27,519
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35720433 DIČ: 2020209851 IČ DPH: SK2020209851
 • Sídlo: AT - INVEST, Rybničná 40/K, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava 16.06.1997
  Ing. Jarmila Vančová Wolkrova 17 Bratislava 16.06.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Vančo 7 500 € (75%) Wolkrova 17 Bratislava
  Ing. Jarmila Vančová 2 500 € (25%) Wolkrova 17 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.11.2011Nové sidlo:
   Rybničná 40/K Bratislava 831 06
   15.11.2011Zrušené sidlo:
   Wolkrova 17 Bratislava 851 01
   20.12.2008Nové predmety činnosti:
   finančný leasing
   09.11.2006Noví spoločníci:
   Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava 851 01
   08.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava
   Otto Engelmann Hellerweg 10 Waldum - Altheim 6968 Spolková republika Nemecko
   27.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava Vznik funkcie: 16.06.1997
   Ing. Jarmila Vančová Wolkrova 17 Bratislava Vznik funkcie: 16.06.1997
   26.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava
   Ing. Jarmila Vančová Wolkrova 17 Bratislava
   28.06.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jarmila Vančová Wolkrova 17 Bratislava
   Otto Engelmann Hellerweg 10 Waldum - Altheim 6968 Spolková republika Nemecko
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Otto Engelmann Hellerweg 10 Waldum - Altheim 6968 Spolková republika Nemecko
   07.11.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava
   Otto Engelmann Hellerweg 10 Waldum - Altheim 6968 Spolková republika Nemecko
   06.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava
   16.06.1997Nové obchodné meno:
   AT - INVEST, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Wolkrova 17 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava
   Ing. Jarmila Vančová Wolkrova 17 Bratislava