Vytvoriť faktúru

GISANA INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GISANA INVEST
IČO 35720522
DIČ 2020989091
Dátum vzniku 16 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GISANA INVEST
Panská 27
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 34 330 €
Zisk -464 €
Aktíva 35 727 €
Vlastný kapitál 20 965 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 38,818
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 36,826
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,921
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 100
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 100
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,821
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 33,905
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 306
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 33,599
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,992
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,992
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 38,818
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,276
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 13,437
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 13,437
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -464
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,542
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 18,542
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,899
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,899
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,938
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 705
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 34,330
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 34,330
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 34,330
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,989
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,966
D. Služby (účtová skupina 51) 29,465
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 332
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,226
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 341
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,899
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 103
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 103
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -100
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 241
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 705
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 705
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -464
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4220727.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35720522 DIČ: 2020989091
 • Sídlo: GISANA INVEST, Panská 27, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Adriena Litomerická Detvianska 2/A Bratislava 831 06 28.07.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Adriena Litomerická 6 639 € (100%) Detvianska 2/A Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.11.2012Zrušeny predmety činnosti:
   inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve
   vykonávanie inžinierských, priemyselných bytových a občianských stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   prípravné práce pre stavbu
   poradenská činnosť v stavebníctve
   20.09.2004Noví spoločníci:
   Ing. Adriena Litomerická Detvianska 2/A Bratislava 831 06
   19.09.2004Zrušeny spoločníci:
   T & C - 1. národná aukčná spoločnosť, s.r.o. IČO: 31 348 874 Panská 27 Bratislava
   31.10.2002Noví spoločníci:
   T & C - 1. národná aukčná spoločnosť, s.r.o. IČO: 31 348 874 Panská 27 Bratislava
   30.10.2002Zrušeny spoločníci:
   T & C - 1. národná aukčná spoločnosť, s.r.o. IČO: 31 348 874 Panská 27 Bratislava
   28.07.2000Nové sidlo:
   Panská 27 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   T & C - 1. národná aukčná spoločnosť, s.r.o. IČO: 31 348 874 Panská 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Adriena Litomerická Detvianska 2/A Bratislava 831 06
   27.07.2000Zrušené sidlo:
   Albánska 2/A Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   T & C - 1. národná aukčná spoločnosť, s.r.o. IČO: 31 348 874 Panská 1 Bratislava
   Ing. Teodor Žitný Albánska 2/A Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Chrappa Prostredná 156/30 Svätý Jur 900 21
   Ing. Teodor Žitný Albánska 2/A Bratislava 831 06
   19.07.2000Noví spoločníci:
   T & C - 1. národná aukčná spoločnosť, s.r.o. IČO: 31 348 874 Panská 1 Bratislava
   Ing. Teodor Žitný Albánska 2/A Bratislava 831 06
   18.07.2000Zrušeny spoločníci:
   T & C - 1. národná aukčná spoločnosť, s.r.o. IČO: 31 348 874 Panská 1 Bratislava
   Ing. Teodor Žitný Albánska 2/A Bratislava 831 06
   15.05.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Chrappa Prostredná 156/30 Svätý Jur 900 21
   14.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Kaník Akademická 4 Banská Štiavnica 969 00
   16.06.1997Nové obchodné meno:
   GISANA INVEST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Albánska 2/A Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   faktoring a forfaiting, okrem vymáhania súdnych pohľadávok
   inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve
   vykonávanie inžinierských, priemyselných bytových a občianských stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   prípravné práce pre stavbu
   poradenská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   T & C - 1. národná aukčná spoločnosť, s.r.o. IČO: 31 348 874 Panská 1 Bratislava
   Ing. Teodor Žitný Albánska 2/A Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľudovít Kaník Akademická 4 Banská Štiavnica 969 00
   Ing. Teodor Žitný Albánska 2/A Bratislava 831 06