Vytvoriť faktúru

WAFY chromservis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno WAFY chromservis
IČO 35720590
DIČ 2020266710
IČ DPH SK2020266710
Dátum vzniku 12 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WAFY chromservis
Elektrárenská 1
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 155 857 €
Zisk -6 624 €
Aktíva 120 852 €
Vlastný kapitál 70 016 €
Kontaktné informácie
Email info@wafy.eu
Webová stránka http://www.wafy.eu/sk;http://www.chromservis.sk;http://www.wafy.eu
Phone(s) +421244681181, +421244681183, +421244885229, +421244630377, +421244630378, +421244630379
Fax(es) 0244681183
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 116,133
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,301
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9,512
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,960
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,650
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 116,133
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 58,630
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 57,951
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,624
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 57,503
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 15
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 56,243
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 30,848
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,568
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 911
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,916
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,245
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 155,857
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 151,503
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3,082
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,272
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 160,975
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 103,236
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 953
C. Služby (účtová skupina 51) 30,940
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 25,577
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 269
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,118
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,456
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 74
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 73
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,580
N. Kurzové straty (563) 1,228
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 352
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,506
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,624
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,624
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015