Vytvoriť faktúru

FISA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FISA
IČO 35720603
DIČ 2020997066
IČ DPH SK2020997066
Dátum vzniku 17 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FISA
Hlavná 2
90027
Bernolákovo
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 331 €
Zisk -3 483 €
Aktíva 33 071 €
Vlastný kapitál 29 794 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903463727
Mobile phone(s) 0903463727
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 29,039
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,160
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 28,160
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,222
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 17,938
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 879
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 879
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,039
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,312
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 664
2. Ostatné fondy (427, 42X) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 22,491
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 25,439
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,948
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,483
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,727
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,707
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 96
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 96
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 634
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 354
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,623
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 20
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 16,331
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 16,331
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,303
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,014
D. Služby (účtová skupina 51) 2,474
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,464
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,495
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,969
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 299
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 52
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -972
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,843
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,553
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,553
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,551
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,523
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,483
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015