Vytvoriť faktúru

BEHUSTAV PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BEHUSTAV PLUS
IČO 35720611
DIČ 2020994536
Dátum vzniku 17 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEHUSTAV PLUS
Bajzova 10
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 509 €
Zisk 4 730 €
Aktíva 36 182 €
Vlastný kapitál 35 864 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 40,944
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 21,827
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 21,827
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,827
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,143
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 75
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 75
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 75
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,068
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,764
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,304
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,974
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 485
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 2,489
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 40,944
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 40,594
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 26,536
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,024
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,024
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,730
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 350
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 350
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 350
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 350
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,509
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,509
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,509
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,367
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,989
D. Služby (účtová skupina 51) 2,673
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 705
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,142
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,847
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 79
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 79
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -78
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,064
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,334
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,334
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,730
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4256582.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35720611 DIČ: 2020994536
 • Sídlo: BEHUSTAV PLUS, Bajzova 10, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Eva Bellová Bajzova 10 Bratislava 821 08 14.01.2005
  Bc. Viliam Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08 23.12.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Eva Bellová 3 320 € (50%) Bajzova 10 Bratislava 821 08
  Viliam Bella 3 320 € (50%) Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.04.2014Noví spoločníci:
   Viliam Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Bc. Viliam Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 23.12.2013
   03.04.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.06.2008
   25.07.2008Nové predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť
   administratívne práce
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   10.07.2008Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.06.2008
   09.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viliam Janček , CSc. Ružová dolina 12 Bratislava 821 09
   24.03.2005Nové obchodné meno:
   BEHUSTAV PLUS s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Bellová Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Ing. Viliam Janček , CSc. Ružová dolina 12 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Bellová Bajzova 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 14.01.2005
   23.03.2005Zrušené obchodné meno:
   STAVDREVO s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Ing. Lukáš Hulanský Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Ing. Lukáš Hulanský Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   01.03.2005Nové sidlo:
   Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Ing. Lukáš Hulanský Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   28.02.2005Zrušené sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba výrobkov z dreva
   výroba nábytku
   Zrušeny spoločníci:
   BEHUSTAV s.r.o. IČO: 31 329 624 Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   MEDICORP NITRA s.r.o. IČO: 31 400 817 Seberiního 10 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ivana Vadňalová Seberiního 10 Bratislava 821 03
   29.09.1998Noví spoločníci:
   BEHUSTAV s.r.o. IČO: 31 329 624 Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   MEDICORP NITRA s.r.o. IČO: 31 400 817 Seberiního 10 Bratislava 821 03
   28.09.1998Zrušeny spoločníci:
   BEHUSTAV s.r.o. IČO: 31 329 624 Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   MEDICORP NITRA s.r.o. IČO: 31 400 817 Seberiního 10 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Jausch Ivana Bukovčana 18 Bratislava 841 07
   17.06.1997Nové obchodné meno:
   STAVDREVO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   výkon činnosti stavebného dozoru
   vykon činnosti stavbyvedúceho
   výroba výrobkov z dreva
   výroba nábytku
   Noví spoločníci:
   BEHUSTAV s.r.o. IČO: 31 329 624 Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   MEDICORP NITRA s.r.o. IČO: 31 400 817 Seberiního 10 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Ing. Lukáš Hulanský Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   Ing. František Jausch Ivana Bukovčana 18 Bratislava 841 07
   Mgr. Ivana Vadňalová Seberiního 10 Bratislava 821 03