Vytvoriť faktúru

FONTANA WATERCOOLERS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FONTANA WATERCOOLERS
IČO 35720662
DIČ 2020267359
IČ DPH SK2020267359
Dátum vzniku 18 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FONTANA WATERCOOLERS
Rožňavská 2
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 281 446 €
Zisk 29 163 €
Aktíva 135 694 €
Vlastný kapitál 15 913 €
Kontaktné informácie
Email voda@voda.sk
Phone(s) 0917839418, 0244631177, 0244631178
Mobile phone(s) 0905246810, 0918338885, 0918338886
Fax(es) 0244631177
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 12,757
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 12,757
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,757
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 93,347
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 36,033
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,388
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 106,104
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 45,076
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 6,117
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,126
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,031
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 29,163
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 61,028
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,124
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 55,120
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 46,078
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,411
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,547
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,084
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 784
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 281,446
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 146,134
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 135,270
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 241,142
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 76,338
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,126
C. Služby (účtová skupina 51) 100,225
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 36,482
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 636
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,453
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,485
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 397
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 40,304
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 87,715
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 16
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 15
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,772
M. Nákladové úroky (562) 629
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,143
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,756
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 37,548
P. Daň z príjmov (591, 595) 8,385
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 29,163
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35720662 DIČ: 2020267359 IČ DPH: SK2020267359
 • Sídlo: FONTANA WATERCOOLERS, Rožňavská 2, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavel Uher Kloknerova 2216/2 Praha 148 00 Česká republika 24.05.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. 6 639 € (100%) Praha 142 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.01.2012Nové sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 821 04
   24.01.2012Zrušené sidlo:
   Púchovská 12 Bratislava 831 06
   20.09.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Michaela Vinczeová Mierová 377/44 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 30.06.2008
   17.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Pavel Uher Kloknerova 2216/2 Praha 148 00 Česká republika Vznik funkcie: 24.05.2010
   31.07.2008Nové obchodné meno:
   FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. Klokotská 693 Praha 142 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Michaela Vinczeová Mierová 377/44 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 30.06.2008
   30.07.2008Zrušené obchodné meno:
   FONTANA Watercoolers, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Fontána Watercoolers s.r.o. Klokotská 693 Praha 142 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 18.06.1997
   28.02.2005Nové obchodné meno:
   FONTANA Watercoolers, spol. s r.o.
   27.02.2005Zrušené obchodné meno:
   CWG Slovakia spol. s r.o.
   01.02.2005Nové sidlo:
   Púchovská 12 Bratislava 831 06
   31.01.2005Zrušené sidlo:
   Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06
   01.09.2004Noví spoločníci:
   Fontána Watercoolers s.r.o. Klokotská 693 Praha 142 00 Česká republika
   31.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06
   Ivan Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06
   04.06.2004Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06
   03.06.2004Zrušeny spoločníci:
   KOWA spol. s r.o. IČO: 45 535 850 Pod Šeptouchovem 510 Ledeč nad Sázavou Česká republika
   Ing. Pavel Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06
   22.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 18.06.1997
   21.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06
   03.03.1999Noví spoločníci:
   KOWA spol. s r.o. IČO: 45 535 850 Pod Šeptouchovem 510 Ledeč nad Sázavou Česká republika
   02.03.1999Zrušeny spoločníci:
   KOWA spol.s r.o. IČO: 25 267 892 Pod Šeptouchovem 510 Ledči nad Sázavou Česká republika
   04.02.1999Noví spoločníci:
   KOWA spol.s r.o. IČO: 25 267 892 Pod Šeptouchovem 510 Ledči nad Sázavou Česká republika
   03.02.1999Zrušeny spoločníci:
   CWG Czech spol. s r.o. IČO: 25 267 892 Pod Šeptouchovem 510 Ledča nad Sázavou Česká republika
   12.11.1998Noví spoločníci:
   Ivan Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06
   Ing. Pavel Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06
   11.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ivan Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06
   Ing. Pavel Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06
   18.06.1997Nové obchodné meno:
   CWG Slovakia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   skladovanie
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   CWG Czech spol. s r.o. IČO: 25 267 892 Pod Šeptouchovem 510 Ledča nad Sázavou Česká republika
   Ivan Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06
   Ing. Pavel Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06