Vytvoriť faktúru

A.N. CONSULTING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno A.N. CONSULTING
Stav Zrušená
IČO 35720689
DIČ 2020266611
IČ DPH SK2020266611
Dátum vzniku 18 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.N. CONSULTING
Hviezdoslavovo nám. 20
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 760 €
Zisk 17 €
Aktíva 359 483 €
Vlastný kapitál -84 610 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903900441
Mobile phone(s) 0903900441
Dátum aktualizácie údajov: 22.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 351,233
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,353
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 348,880
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,555
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,555
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 358,788
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -85,492
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 797
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -92,945
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 17
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 444,280
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 28,952
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 415,328
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 226
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 987
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 414,115
Dátum aktualizácie údajov: 22.07.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,760
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,760
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,461
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 558
C. Služby (účtová skupina 51) 36
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 831
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 36
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,299
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,166
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 322
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 322
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -322
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 977
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 17
Dátum aktualizácie údajov: 22.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.07.2016
 • IČO:35720689 DIČ: 2020266611 IČ DPH: SK2020266611
 • Sídlo: A.N. CONSULTING, Hviezdoslavovo nám. 20, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Júna 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.07.2016Zrušené obchodné meno:
   A.N. CONSULTING s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   18.06.1997Nové obchodné meno:
   A.N. CONSULTING s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným