Vytvoriť faktúru

ART ROPO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ART ROPO
IČO 35720701
DIČ 2020267337
IČ DPH SK2020267337
Dátum vzniku 18 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ART ROPO
Ľadová 2
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 344 230 €
Zisk 1 071 €
Aktíva 173 575 €
Vlastný kapitál 115 128 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.artropo.sk
Phone(s) +421252491205, +421252620037
Mobile phone(s) +421903721564, +421903418036
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,760
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,760
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,760
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,818
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,172
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 209
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,074
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 17,578
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,855
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,635
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,635
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,149
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,071
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,723
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,963
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,270
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 602
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,173
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,246
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,249
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 490
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 344,230
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 205,034
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 139,196
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 341,687
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,971
C. Služby (účtová skupina 51) 158,356
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,271
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,780
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,105
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 141,139
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 12,368
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,697
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,543
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 40,707
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 513
M. Nákladové úroky (562) 226
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 287
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -512
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,031
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,071
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015