Vytvoriť faktúru

PHARMADERM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PHARMADERM
Stav Zrušená
IČO 35720786
DIČ 2020267381
IČ DPH SK2020267381
Dátum vzniku 18 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PHARMADERM
Kaštieľska 1/A
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 082 €
Zisk -8 256 €
Aktíva 9 676 €
Vlastný kapitál -183 006 €
Kontaktné informácie
Email spacirova@dominant.sk
Phone(s) 0249113625
Mobile phone(s) 0901911009, 0911071683
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 278
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 278
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 251
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 251
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 251
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 27
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 27
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 278
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -191,261
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 12,430
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -202,074
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -202,074
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,256
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 191,539
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 352
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 352
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 142,907
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 20,401
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,401
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 110,921
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,711
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,920
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,954
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 48,280
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,082
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,082
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,987
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 95
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,782
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,007
D. Služby (účtová skupina 51) 470
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 403
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 9,058
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 844
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,700
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,477
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 596
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 361
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 361
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 235
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -596
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,296
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,256
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
 • IČO:35720786 DIČ: 2020267381 IČ DPH: SK2020267381
 • Sídlo: PHARMADERM, Kaštieľska 1/A, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Júna 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.03.2016Zrušené obchodné meno:
   PHARMADERM, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kaštieľska 1/A Bratislava 821 05
   12.07.2002Nové obchodné meno:
   PHARMADERM, s.r.o.
   19.06.2002Nové sidlo:
   Kaštieľska 1/A Bratislava 821 05
   18.06.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným