Vytvoriť faktúru

A.MANZARD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno A.MANZARD
Stav Zrušená
IČO 35720794
DIČ 2021429234
IČ DPH SK2021429234
Dátum vzniku 19 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.MANZARD
Grösslingova 17
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 550 948 €
Zisk 35 424 €
Aktíva 541 935 €
Vlastný kapitál -156 735 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254412001
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 904,664
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 34,358
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 34,358
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 34,358
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 869,319
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 713,930
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 713,930
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 145,026
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,169
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,169
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 2
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 139,855
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,363
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,554
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 809
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 987
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 987
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 904,664
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -121,311
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 273,932
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 398
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 398
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -437,704
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -437,704
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 35,424
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,025,975
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 16,659
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 16,597
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 62
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,008,916
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 842,592
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 842,592
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,233
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 163,091
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 400
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 400
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 21,195
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 550,948
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 21,195
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 525,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,753
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 481,478
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,783
D. Služby (účtová skupina 51) 10,525
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) -24,765
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 37,979
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 37,979
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 455,586
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 370
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 69,470
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,887
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 31,166
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 29,295
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 29,295
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,871
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -31,166
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 38,304
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 35,424
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
 • IČO:35720794 DIČ: 2021429234 IČ DPH: SK2021429234
 • Sídlo: A.MANZARD, Grösslingova 17, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Júna 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.09.2015Zrušené obchodné meno:
   A.MANZARD, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Grösslingova 17 Bratislava 811 09
   03.09.2010Nové sidlo:
   Grösslingova 17 Bratislava 811 09
   19.06.1997Nové obchodné meno:
   A.MANZARD, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným