Vytvoriť faktúru

VABE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VABE
IČO 35720816
DIČ 2020210115
Dátum vzniku 19 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VABE
Bylinková 4
85110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 822 €
Zisk 1 511 €
Aktíva 6 362 €
Vlastný kapitál 6 292 €
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,728
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,393
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,335
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 16,728
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,803
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,012
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,511
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,925
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,725
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 26
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 611
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,088
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 10,822
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 10,822
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 8,576
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 285
C. Služby (účtová skupina 51) 8,184
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 105
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,246
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,353
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 158
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 158
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -158
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,088
P. Daň z príjmov (591, 595) 577
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,511
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015