Vytvoriť faktúru

EQUIMONT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EQUIMONT
IČO 35720859
DIČ 2020228243
Dátum vzniku 13 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EQUIMONT
Riazanská 8
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 600 €
Zisk 5 753 €
Aktíva 4 389 €
Vlastný kapitál -8 684 €
Dátum aktualizácie údajov: 08.09.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,406
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,700
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,674
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 8,406
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -9,370
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -22,426
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,753
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,776
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 211
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 17,465
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,013
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 690
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,762
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 100
Dátum aktualizácie údajov: 08.09.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 27,600
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 27,600
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 21,188
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,765
C. Služby (účtová skupina 51) 2,511
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,211
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 500
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,201
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,412
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,324
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 179
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 179
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -179
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,233
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,753
Dátum aktualizácie údajov: 08.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.09.2016