Vytvoriť faktúru

C + C šport - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno C + C šport
IČO 35720867
DIČ 2020209939
IČ DPH SK2020209939
Dátum vzniku 11 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C + C šport
Staviteľská 7
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 51 531 €
Zisk -6 589 €
Aktíva 282 219 €
Vlastný kapitál 197 555 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.kontrola.originality.sk
Phone(s) +421244634008
Fax(es) 0844634009, 0244634009
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 93,822
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,368
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,368
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,647
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,721
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 80,228
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 27,595
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 27,595
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 31,272
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 31,272
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,272
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 21,361
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 281
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 21,080
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 226
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 226
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 93,822
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,153
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 6,439
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,439
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,589
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 86,424
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,032
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,032
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 19,004
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,761
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,761
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,032
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,440
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 900
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,433
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 438
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 66,388
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 245
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 245
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 51,525
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 51,531
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 51,525
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 57,086
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,140
D. Služby (účtová skupina 51) 23,020
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 27,196
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 20,027
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,049
4. Sociálne náklady (527, 528) 120
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 767
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,502
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,502
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 461
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,555
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,365
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 76
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 76
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -74
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,629
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,589
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35720867 DIČ: 2020209939 IČ DPH: SK2020209939
 • Sídlo: C + C šport, Staviteľská 7, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04 11.06.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Milan Lisinovič 6 639 € (100%) Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.09.2008Nové sidlo:
   Staviteľská 7 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie kontroly originality
   17.09.2008Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta 1-7 Bratislava 851 01
   07.05.2005Nové obchodné meno:
   C + C šport, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Viedenská cesta 1-7 Bratislava 851 01
   06.05.2005Zrušené obchodné meno:
   1.slovenská špedícia spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   hranič.prechod, Petržalka-Berg, Viedenská cesta Bratislava 851 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   zmenárne
   12.02.2003Nové sidlo:
   hranič.prechod, Petržalka-Berg, Viedenská cesta Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 11.06.1997
   11.02.2003Zrušené sidlo:
   hranič. prechod, Petržalka-Berg, Viedenská cesta Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04
   10.12.2001Noví spoločníci:
   Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04
   09.12.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04
   22.08.2001Noví spoločníci:
   Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04
   21.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Lisinovič Mierová 372/26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Lisinovič Mierová 372/26 Bratislava
   28.05.1998Nové predmety činnosti:
   zmenárne
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Lisinovič Mierová 372/26 Bratislava
   27.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Lisinovič Mierová 372/26 Bratislava
   17.07.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
   11.06.1997Nové obchodné meno:
   1.slovenská špedícia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   hranič. prechod, Petržalka-Berg, Viedenská cesta Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   zasielateľstvo
   colná deklarácia
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Lisinovič Mierová 372/26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Lisinovič Mierová 372/26 Bratislava