Vytvoriť faktúru

BOKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BOKA
IČO 35720875
DIČ 2020241575
IČ DPH SK2020241575
Dátum vzniku 19 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BOKA
Lesná 628/2
94901
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 993 €
Zisk -44 676 €
Aktíva 76 019 €
Vlastný kapitál -26 337 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 26,189
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 26,189
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,937
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,359
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 347
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 33,126
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,533
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 99,582
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 99,582
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,979
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -55,352
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -44,676
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,593
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 310
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 28,283
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,955
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,368
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 9,993
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,993
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 52,777
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 30,843
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,029
C. Služby (účtová skupina 51) 13,614
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 532
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,910
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,845
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -42,784
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -36,493
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 932
M. Nákladové úroky (562) 422
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 510
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -932
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -43,716
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -44,676
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35720875 DIČ: 2020241575 IČ DPH: SK2020241575
 • Sídlo: BOKA, Lesná 628/2, 94901, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Júna 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.07.2014Nové sidlo:
   Lesná 628/2 Nitra 949 01
   Noví spoločníci:
   Ivan Záhon Dvorčanská 389/15 Nitra 949 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Záhon Dvorčanská 389/15 Nitra 949 05 Vznik funkcie: 11.07.2014
   18.07.2014Zrušené sidlo:
   Moyzesova 5 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Slavomíra Kállayová Fándlyho 12/a Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Slavomíra Kállayová Fándlyho 12/a Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 19.08.2004
   29.09.2007Nové sidlo:
   Moyzesova 5 Bratislava 811 05
   28.09.2007Zrušené sidlo:
   Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Roland Müller Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roland Müller Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   09.09.2004Noví spoločníci:
   Roland Müller Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   Slavomíra Kállayová Fándlyho 12/a Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Slavomíra Kállayová Fándlyho 12/a Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 19.08.2004
   08.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Roland Müller Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Roland Müller Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Roland Müller Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   19.06.1997Nové obchodné meno:
   BOKA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Roland Müller Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Roland Müller Lotyšská 40 Bratislava 821 06