Vytvoriť faktúru

POMTAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno POMTAS
IČO 35720956
DIČ 2021350925
IČ DPH SK2021350925
Dátum vzniku 10 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo POMTAS
Malý trh 2/A
81108
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -5 394 €
Aktíva 105 143 €
Vlastný kapitál -187 909 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0233526960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 105,035
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 103,787
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 103,787
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 103,787
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,248
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 400
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 400
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 848
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 848
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 105,035
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -193,303
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 46
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 46
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -194,594
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -194,594
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,394
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 298,338
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,748
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,255
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,255
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 533
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 291,590
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,585
D. Služby (účtová skupina 51) 2,812
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 773
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,585
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,812
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 849
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 548
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 548
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 301
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -849
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,434
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,394
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015