Vytvoriť faktúru

Delta Security - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Delta Security
Stav Zrušená
IČO 35720972
DIČ 2020228133
IČ DPH SK2020228133
Dátum vzniku 23 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Delta Security
Nobelova 30
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 138 405 €
Zisk -104 461 €
Aktíva 126 587 €
Vlastný kapitál -203 502 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254774242, 0244637998
Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 10,000
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 10,000
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,000
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 54,561
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 54,343
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 147
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 71
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 64,561
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -307,963
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 160,002
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 160,002
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -363,504
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -104,461
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 372,524
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,773
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 333,315
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 30,272
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 31,355
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,742
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 265,946
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 34,436
Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 138,405
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 138,402
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 233,611
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,975
C. Služby (účtová skupina 51) 27,691
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 139,702
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 716
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 15,000
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 41,825
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,702
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -95,206
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 106,736
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 8,295
M. Nákladové úroky (562) 3,929
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,366
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,295
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -103,501
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -104,461
Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2015
 • IČO:35720972 DIČ: 2020228133 IČ DPH: SK2020228133
 • Sídlo: Delta Security, Nobelova 30, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Júna 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.10.2015Zrušené obchodné meno:
   Delta Security s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nobelova 30 Bratislava 831 02
   07.05.2010Nové sidlo:
   Nobelova 30 Bratislava 831 02
   23.06.1997Nové obchodné meno:
   Delta Security s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným