Vytvoriť faktúru

HC REALITY A STAVBY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HC REALITY A STAVBY
IČO 35721065
DIČ 2020250320
Dátum vzniku 23 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HC REALITY A STAVBY
Herlianska 15
82102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -552 €
Aktíva 6 331 €
Vlastný kapitál 6 331 €
Kontaktné informácie
Email hcreality@hcreality.sk
Phone(s) +421902390780
Mobile phone(s) +421902390780
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,259
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,098
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 58
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 58
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,040
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,765
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,275
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 161
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 161
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,259
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,779
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 518
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 518
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -826
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 10,672
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -11,498
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -552
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -72
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -552
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35721065 DIČ: 2020250320
 • Sídlo: HC REALITY A STAVBY, Herlianska 15, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Oliver Čík Nekrasovova 6/A Bratislava 811 04 23.06.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Oliver Čík 6 639 € (100%) Nekrasovova 6/A Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.03.2011Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Oliver Čík Nekrasovova 6/A Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 23.06.1997
   04.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Oliver Čík Krčméryho 16 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 23.06.1997
   18.01.2007Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   06.06.2003Nové sidlo:
   Herlianska 15 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom stavebných strojov a ich zariadení a motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   RNDr. Oliver Čík Nekrasovova 6/A Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Oliver Čík Krčméryho 16 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 23.06.1997
   05.06.2003Zrušené sidlo:
   Herlianska 43 Bratislava 821 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť:
   projektovanie pozemných stavieb
   vypracúvanie územnoplánovacích podkladov a spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
   stavebná činnosť:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   činnosť stavbyvedúceho pre pozemné stavby, inžinierske konštrukcie a mosty
   činnosť stavbyvedúceho dozoru pre pozemné stavby, inžinierske konštrukcie a mosty
   prenájom stavebných strojov a ich zariadení a motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Oliver Čík Krčméryho 16 Bratislava 811 04
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Oliver Čík Krčméryho 16 Bratislava 811 04
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 19.12.2002
   04.09.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Oliver Čík Krčméryho 16 Bratislava 811 04
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01
   03.09.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Oliver Čík Krčméryho 16 Bratislava 811 04
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01
   23.06.1997Nové obchodné meno:
   HC REALITY A STAVBY, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Herlianska 43 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť:
   projektovanie pozemných stavieb
   vypracúvanie územnoplánovacích podkladov a spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
   stavebná činnosť:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   činnosť stavbyvedúceho pre pozemné stavby, inžinierske konštrukcie a mosty
   činnosť stavbyvedúceho dozoru pre pozemné stavby, inžinierske konštrukcie a mosty
   prenájom stavebných strojov a ich zariadení a motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   RNDr. Oliver Čík Krčméryho 16 Bratislava 811 04
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Oliver Čík Krčméryho 16 Bratislava 811 04
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 19.12.2002