Vytvoriť faktúru

SYNAKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SYNAKO
IČO 35721103
DIČ 2020998386
Dátum vzniku 10 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SYNAKO
Rudlovská cesta 85
97401
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,000
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) -154,509
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ -154,509
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 154,509
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 154,509
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,988
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -4,368
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -4,368
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,704
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,652
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,000
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,597
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 193,138
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -197,512
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 21,191
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -218,703
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,403
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,353
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,353
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 50
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4234470.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015