Vytvoriť faktúru

CIVILCO MKH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CIVILCO MKH
IČO 35721154
DIČ 2020266886
IČ DPH SK2020266886
Dátum vzniku 23 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CIVILCO MKH
Dobrovičova 13
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 468 205 €
Zisk -110 534 €
Aktíva 138 608 €
Vlastný kapitál -240 168 €
Kontaktné informácie
Email info@civilco.sk
Webová stránka http://www.civilco.sk
Mobile phone(s) +421903457829
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 26,910
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,017
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 23,549
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 23,549
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,549
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,274
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,244
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 30
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -6,806
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 116
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -6,922
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,893
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 685
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,208
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,910
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -350,702
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -247,472
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -247,472
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -110,534
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 376,094
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 140
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 140
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 40,406
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 170,631
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 57,808
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,808
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 32,913
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,849
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,356
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,603
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 75,102
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,917
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,917
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 163,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,518
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,518
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 468,205
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 468,205
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 458,225
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,980
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 572,904
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 219,299
D. Služby (účtová skupina 51) 307,103
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 44,460
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 32,284
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,346
4. Sociálne náklady (527, 528) 830
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,550
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 492
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -104,699
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -68,177
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,875
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,780
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,780
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,095
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,875
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -109,574
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -110,534
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35721154 DIČ: 2020266886 IČ DPH: SK2020266886
 • Sídlo: CIVILCO MKH, Dobrovičova 13, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Alexander Marčák Dobrovičova 13 Bratislava 811 09 23.06.1997
  Juraj Krútek Slatinská 18 Bratislava 821 07 23.06.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Alexander Marčák 3 353 € (50.5%) Dobrovičova 13 Bratislava 811 09
  Juraj Krútek 3 287 € (49.5%) Slatinská 18 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Marčák Dobrovičova 13 Bratislava 811 09
   Juraj Krútek Slatinská 18 Bratislava 821 07
   24.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Juraj Hošoff Ožvoldíkova 5 Bratislava 841 02
   Juraj Krútek Slatinská 18 Bratislava 821 07
   Ing. Alexander Marčák Dobrovičova 13 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Hošoff Ožvoldíkova 5 Bratislava 841 02
   17.06.1998Noví spoločníci:
   Juraj Hošoff Ožvoldíkova 5 Bratislava 841 02
   Juraj Krútek Slatinská 18 Bratislava 821 07
   Ing. Alexander Marčák Dobrovičova 13 Bratislava 811 09
   16.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Juraj Hošoff Ožvoldíkova 5 Bratislava 841 02
   Juraj Krútek Slatinská 18 Bratislava 821 07
   Ing. Alexander Marčák Dobrovičova 13 Bratislava 811 09
   23.06.1997Nové obchodné meno:
   CIVILCO MKH, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dobrovičova 13 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžiniersko-investorská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prieskum trhu
   prenájom nehnuteľností
   prenájom mechanizmov a zariadení
   sprostredkovateľská činnosť
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Juraj Hošoff Ožvoldíkova 5 Bratislava 841 02
   Juraj Krútek Slatinská 18 Bratislava 821 07
   Ing. Alexander Marčák Dobrovičova 13 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alexander Marčák Dobrovičova 13 Bratislava 811 09
   Juraj Krútek Slatinská 18 Bratislava 821 07
   Juraj Hošoff Ožvoldíkova 5 Bratislava 841 02