Vytvoriť faktúru

INKOLA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INKOLA
IČO 35721235
DIČ 2020266699
IČ DPH SK2020266699
Dátum vzniku 25 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INKOLA
Strojárenská 8/24
90027
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 170 371 €
Zisk 16 766 €
Aktíva 36 117 €
Vlastný kapitál 5 748 €
Kontaktné informácie
Email inkola@inkola.sk
Phone(s) 0245650058, 0245650059, 0245993594, 0903444442
Mobile phone(s) +421903444442, +421911444817, 0903444442
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 59,789
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,010
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,010
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,010
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 57,626
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 718
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 42
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 676
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,610
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,300
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,300
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 310
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 47,298
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,979
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 40,319
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 153
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 153
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 59,789
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,514
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,555
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,894
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,449
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,766
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,275
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,805
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,753
12. Odložený daňový záväzok (481A) 52
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 35,470
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 31,544
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,544
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 70
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,856
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 165,717
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 170,371
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 165,676
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 41
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,654
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 151,883
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 141,881
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,578
D. Služby (účtová skupina 51) 5,998
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 365
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 356
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 356
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 705
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,488
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,260
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 763
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 168
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 168
O. Kurzové straty (563) 23
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 572
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -762
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,726
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,766
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35721235 DIČ: 2020266699 IČ DPH: SK2020266699
 • Sídlo: INKOLA, Strojárenská 8/24, 90027, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubomír Kollár Hviezdoslavova 15/1230 Bernolákovo 900 27 28.12.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľubomír Kollár 6 639 € (100%) Hviezdoslavova 15/1230 Bernolákovo 900 27
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.12.2006Nové sidlo:
   Strojárenská 8/24 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kollár Hviezdoslavova 15/1230 Bernolákovo 900 27
   27.12.2006Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavova 15 Bernolákovo 900 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kollár Hviezdoslavova 15 Bernolákovo 900 27
   22.08.2001Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaja hotových programov na základe zmluvy s autorom
   rozpočtové práce v stavebníctve - kalkulácia stavieb
   26.07.2000Nové obchodné meno:
   INKOLA, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť organizačných poradcov
   prieskum trhu
   inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Kollár Hviezdoslavova 15 Bernolákovo 900 27
   25.07.2000Zrušené obchodné meno:
   EUBE Slovensko, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   EUBE a.s. IČO: 25 110 586 Táborská 31 Praha 4 Česká republika
   Ing. Ľubomír Kollár Hviezdoslavova 15 Bernolákovo 900 27
   09.05.2000Nové sidlo:
   Hviezdoslavova 15 Bernolákovo 900 27
   08.05.2000Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 831 01
   27.10.1999Nové sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 831 01
   26.10.1999Zrušené sidlo:
   Kominárska 2,4 Bratislava 832 03
   12.05.1998Noví spoločníci:
   EUBE a.s. IČO: 25 110 586 Táborská 31 Praha 4 Česká republika
   Ing. Ľubomír Kollár Hviezdoslavova 15 Bernolákovo 900 27
   11.05.1998Zrušeny spoločníci:
   EUBE a.s. IČO: 25 110 586 Táborská 31 Praha 4 Česká republika
   24.02.1998Nové sidlo:
   Kominárska 2,4 Bratislava 832 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kollár Hviezdoslavova 15 Bernolákovo 900 27
   23.02.1998Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Begáňová Ľubočianska 30 Nemšová
   25.06.1997Nové obchodné meno:
   EUBE Slovensko, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   EUBE a.s. IČO: 25 110 586 Táborská 31 Praha 4 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mária Begáňová Ľubočianska 30 Nemšová