Vytvoriť faktúru

BRS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BRS
IČO 35721243
DIČ 2020267007
IČ DPH SK2020267007
Dátum vzniku 25 Júna 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo BRS
Hraničná 18
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 402 571 €
Zisk 11 317 €
Aktíva 15 985 193 €
Vlastný kapitál 14 334 134 €
Kontaktné informácie
Email brs@brs.sk
Webová stránka http://www.brs.sk
Phone(s) +421258318202
Fax(es) 0253413261
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 16,084,726
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,869,892
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,869,892
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,037,645
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,431,190
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 165,816
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 4,235,241
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,199,405
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 80,500
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 80,500
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 578
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 578
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,117,968
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 485,665
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 485,665
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,632,303
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 359
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 355
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 15,429
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,846
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 12,583
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,084,726
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,359,962
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 10,000,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,000,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 4,220,082
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,531
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,531
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 122,032
2. Ostatné fondy (427, 42X) 122,032
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,317
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,502,119
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,297
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,255
12. Odložený daňový záväzok (481A) 42
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 649,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 647,618
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 604,937
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 604,937
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,736
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,622
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,446
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,877
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 204,204
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 222,645
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 907
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 221,738
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,358,933
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,402,571
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 37,488
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,321,445
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 36,095
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,543
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,350,801
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 29,901
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 285,382
D. Služby (účtová skupina 51) 1,485,055
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 165,190
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 115,156
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 39,811
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,223
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 113,789
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,224,856
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,224,856
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 26,079
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,549
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 51,770
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,558,595
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,306
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,306
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,306
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 38,313
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 33,133
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 33,133
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,180
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -37,007
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,763
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,446
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,446
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,317
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35721243 DIČ: 2020267007 IČ DPH: SK2020267007
 • Sídlo: BRS, Hraničná 18, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Blažej Čapla predseda Ivánska cesta 57 Bratislava 05.01.2001
  Ing. Jana Hečková člen Závadská 22 Bratislava 831 06 21.03.2007
  Robert Čapla člen Ivanská cesta 57/4365 Bratislava 820 01 06.03.2007
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.04.2012Nové predmety činnosti:
   vykonávanie parkových, sadových a záhradníckych úprav s výnimkou krajinno-architektonických sadovníckych diel
   výroba vína (s obsahom alkoholu do 15%)
   poľnohospodárska výroba
   21.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Hečková - člen predstavenstva Závadská 22 Bratislava 831 06
   Robert Čapla - člen predstavenstva Ivanská cesta 57/4365 Bratislava 820 01 Vznik funkcie: 06.03.2007
   20.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Fačkovec - člen predstavenstva Lipová 7 Sereď 926 01
   Ing. Jana Hečková - člen predstavenstva Závadská 20 Bratislava
   07.04.2005Nové sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   06.04.2005Zrušené sidlo:
   Priekopy 20 Bratislava 821 08
   05.01.2001Nové obchodné meno:
   BRS, a.s.
   Nové sidlo:
   Priekopy 20 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   poradenské služby v oblasti dopravy a investičnej výstavby
   sprostredkovanie špeditérskych služieb v pozemnej, námornej, leteckej a kombinovanej doprave
   sprostredkovanie prepravy tovaru
   zasielateľstvo
   reklamná činnosť
   prenájom bytových a nebytových priestorov
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností - činnosť realitnej kancelárie
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   požičiavanie motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Blažej Čapla - predseda predstavenstva Ivánska cesta 57 Bratislava
   Ing. Jozef Fačkovec - člen predstavenstva Lipová 7 Sereď 926 01
   Ing. Jana Hečková - člen predstavenstva Závadská 20 Bratislava
   04.01.2001Zrušené obchodné meno:
   Bratislavská realitná spoločnosť, a. s.
   Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 11 Bratislava 811 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností-činnosť realitnej kancelárie
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   poradenskú službu v oblasti dopravy a investičnej výstavby
   sprostredkovanie špeditérskych služieb v pozemnej, námornej, leteckej a kombinovanej doprave
   sprostredkovanie prepravy tovaru
   zasielateľstvo
   reklamná činnosť
   prenájom bytových a nebytových priestorov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   MVDr. Vladimír Bečár - člen 821 Lozorno
   Ing. Blažej Čapla - predseda Hrobákova 10 Bratislava
   Ing. Jana Hečková - člen Závadská 20 Bratislava
   29.04.1999Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   poradenskú službu v oblasti dopravy a investičnej výstavby
   sprostredkovanie špeditérskych služieb v pozemnej, námornej, leteckej a kombinovanej doprave
   sprostredkovanie prepravy tovaru
   zasielateľstvo
   reklamná činnosť
   prenájom bytových a nebytových priestorov
   11.12.1998Nové sidlo:
   Záhradnícka 11 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.12.1998Zrušené sidlo:
   Ventúrska 7 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   25.06.1997Nové obchodné meno:
   Bratislavská realitná spoločnosť, a. s.
   Nové sidlo:
   Ventúrska 7 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností-činnosť realitnej kancelárie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   MVDr. Vladimír Bečár - člen 821 Lozorno
   Ing. Blažej Čapla - predseda Hrobákova 10 Bratislava
   Ing. Jana Hečková - člen Závadská 20 Bratislava