Vytvoriť faktúru

REALMONT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REALMONT
IČO 35721316
DIČ 2021341927
Dátum vzniku 26 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REALMONT
Rovinka 97
90041
Rovinka
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 415 €
Zisk 1 911 €
Aktíva 19 407 €
Vlastný kapitál 18 001 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,475
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,650
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,466
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 20,475
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,911
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,972
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,972
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 697
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 7,913
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,329
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 564
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 564
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 564
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 3,415
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3,400
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 778
C. Služby (účtová skupina 51) 300
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 478
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,638
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,100
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 188
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 188
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -188
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,450
P. Daň z príjmov (591, 595) 539
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,911
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4237774.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35721316 DIČ: 2021341927
 • Sídlo: REALMONT, Rovinka 97, 90041, Rovinka
 • Dátum vzniku: 26 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Hronček Majerníkova 1 Bratislava 841 05 18.12.2002
  Ing. Miroslav Hronček Jašíkova 16 Bratislava 821 03 18.12.2002
  Monika Bazsóová 97 Rovinka 900 41 18.12.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Hronček 3 486 € (50%) Majerníkova 1 Bratislava 841 05
  Ing. Miroslav Hronček 1 162 € (16.7%) Jašíkova 16 Bratislava 821 03
  Monika Bazsóová 2 324 € (33.3%) 97 Rovinka 900 41
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.12.2009Noví spoločníci:
   Monika Bazsóová 97 Rovinka 900 41
   Ing. Vladimír Hronček Majerníkova 1 Bratislava 841 05
   Ing. Miroslav Hronček Jašíkova 16 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Hronček Majerníkova 1 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.12.2002
   Ing. Miroslav Hronček Jašíkova 16 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 18.12.2002
   Monika Bazsóová 97 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 18.12.2002
   08.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Hronček Adámiho 20 Bratislava 841 05
   Ing. Miroslav Hronček Karloveská 11 Bratislava 841 05
   Monika Bazsóová 97 Rovinka 900 41
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Hronček Adámiho 20 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.12.2002
   Ing. Miroslav Hronček Karloveská 11 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.12.2002
   Monika Bazsóová 97 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 18.12.2002
   17.03.2003Nové sidlo:
   97 Rovinka 900 41
   Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   vedenie účtovníctva
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných neý základných služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Hronček Adámiho 20 Bratislava 841 05
   Ing. Miroslav Hronček Karloveská 11 Bratislava 841 05
   Monika Bazsóová 97 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Hronček Adámiho 20 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.12.2002
   Ing. Miroslav Hronček Karloveská 11 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.12.2002
   Monika Bazsóová 97 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 18.12.2002
   16.03.2003Zrušené sidlo:
   324 Rovinka 900 41
   Zrušeny spoločníci:
   SPI, spol. s r.o. IČO: 35 718 927 Adámiho 20 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Porvazníková Astrova 18 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 18.12.2002
   20.11.1998Noví spoločníci:
   SPI, spol. s r.o. IČO: 35 718 927 Adámiho 20 Bratislava 841 05
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   SPI, spol. s r.o. IČO: 35 718 927 Adámiho 20 Bratislava 841 05
   26.06.1997Nové obchodné meno:
   REALMONT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   324 Rovinka 900 41
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   SPI, spol. s r.o. IČO: 35 718 927 Adámiho 20 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Anna Porvazníková Astrova 18 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 18.12.2002