Vytvoriť faktúru

EMOTRANS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EMOTRANS
IČO 35721332
DIČ 2020218827
IČ DPH SK2020218827
Dátum vzniku 26 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMOTRANS
Hurbanova 1409/44
90501
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 232 349 €
Zisk 5 247 €
Aktíva 484 055 €
Vlastný kapitál 104 128 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244871029, 0346510596, 0346512514, 0346512791, 0346513844, 0346514151, 0346516757, 0346544029, 0346
Mobile phone(s) +421903201451
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 690,920
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 372,658
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 372,658
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 26,466
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 86,561
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 244,320
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 15,311
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 301,884
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 43,897
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 43,897
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 244,625
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 220,130
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 220,130
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 5,200
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 117
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 19,178
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,362
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,495
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,867
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 16,378
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,669
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 9,709
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 690,920
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 109,373
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 18,822
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 18,822
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,891
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,891
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 83,413
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 83,413
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,247
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 581,547
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 21,133
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 18,429
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,704
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 138,240
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 101,152
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101,152
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 21,998
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,853
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,237
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,580
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,580
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 416,294
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,222,215
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,232,349
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 502,496
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 719,719
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 250
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,884
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,215,467
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 388,629
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 173,733
D. Služby (účtová skupina 51) 142,006
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 457,741
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 334,176
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 104,263
4. Sociálne náklady (527, 528) 19,302
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,100
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 33,712
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 33,712
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,546
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,882
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 518,097
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,245
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3,245
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,000
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,624
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,624
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,376
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,755
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,127
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,247
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35721332 DIČ: 2020218827 IČ DPH: SK2020218827
 • Sídlo: EMOTRANS, Hurbanova 1409/44, 90501, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Júna 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.10.1998Nové sidlo:
   Hurbanova 1409/44 Senica 905 01
   Noví spoločníci:
   Milan Hôlka Sídlisko 727 Jablonica
   11.10.1998Zrušené sidlo:
   Novackého 564/4 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Emil Bosák Novackého 564/4 Bratislava
   Milan Hôlka Sídlisko 727 Jablonica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Emil Bosák Novackého 564/4 Bratislava
   25.11.1997Noví spoločníci:
   JUDr. Emil Bosák Novackého 564/4 Bratislava
   Milan Hôlka Sídlisko 727 Jablonica
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Hôlka Sídlisko 727 Jablonica
   24.11.1997Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Emil Bosák Novackého 564/4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.06.1997Nové obchodné meno:
   EMOTRANS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Novackého 564/4 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja nehnuteľností
   maloobchodný predaj pohonných hmôt a doplnkového sortimentu
   pohostinská činnosť v rozsahu voľnej živnosti s kapacitou do 8 miest
   Noví spoločníci:
   JUDr. Emil Bosák Novackého 564/4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Emil Bosák Novackého 564/4 Bratislava