Vytvoriť faktúru

ZUNA Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZUNA Slovakia
IČO 35721383
DIČ 2021294011
IČ DPH SK2021294011
Dátum vzniku 19 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZUNA Slovakia
Francisciho 11
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 25 969 €
Zisk 10 949 €
Aktíva 41 832 €
Vlastný kapitál 39 010 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252962372
Mobile phone(s) +421904665061
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,802
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,802
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,749
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,809
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 154
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41,786
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 52,551
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 50,039
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 413
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 31,706
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,949
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,512
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,252
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 573
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,679
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 260
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 25,969
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 25,969
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 11,797
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,283
C. Služby (účtová skupina 51) 7,423
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 168
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 632
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 291
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 14,172
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,263
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 136
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 136
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -135
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 14,037
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,088
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,949
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35721383 DIČ: 2021294011 IČ DPH: SK2021294011
 • Sídlo: ZUNA Slovakia, Francisciho 11, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Turan Francisciho 11 Bratislava 811 08 19.06.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Turan 6 639 € (100%) Francisciho 11 Bratislava 811 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.07.2002Nové sidlo:
   Francisciho 11 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie práce s výnimkou dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Turan Francisciho 11 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Turan Francisciho 11 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 19.06.1997
   28.07.2002Zrušené sidlo:
   Vajnorská 134 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Turan Francisciho 11 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Turan Francisciho 11 Bratislava 811 08
   19.06.1997Nové obchodné meno:
   ZUNA Slovakia, s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 134 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a službách
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Turan Francisciho 11 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Turan Francisciho 11 Bratislava 811 08