Vytvoriť faktúru

EMERALD REGINA SLOVENSKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EMERALD REGINA SLOVENSKO
IČO 35721421
DIČ 2020267392
IČ DPH SK2020267392
Dátum vzniku 27 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMERALD REGINA SLOVENSKO
Ventúrska 7
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 951 573 €
Zisk -171 631 €
Aktíva 3 833 790 €
Vlastný kapitál 2 547 167 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0904010101, 0259301211
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,579,726
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 645,867
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 645,867
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,964
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 635,903
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,926,920
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,761,236
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 56
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,761,180
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,314,824
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,149,805
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,149,805
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,290
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 159,729
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 850,860
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,076
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 847,784
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,939
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,866
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 73
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,579,726
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,397,219
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 235,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 235,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 935,155
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 22,105
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 22,105
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 376,590
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 396,141
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -19,551
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -171,631
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,182,429
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,616,408
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,612,602
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,806
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,558,070
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 523,453
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 523,453
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,672
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,151
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,608
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,028,186
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,951
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,951
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 78
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 78
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,935,573
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,951,573
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,841,787
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 16,020
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 16,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 77,766
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,060,227
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,650,835
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,676
D. Služby (účtová skupina 51) 229,650
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 80,563
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 60,193
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18,733
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,637
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 19,736
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,517
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,517
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 44,300
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,950
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -108,654
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -33,354
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,103
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,103
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,103
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 62,181
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 61,614
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 61,614
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 567
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -60,078
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -168,732
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,899
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,899
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -171,631
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35721421 DIČ: 2020267392 IČ DPH: SK2020267392
 • Sídlo: EMERALD REGINA SLOVENSKO, Ventúrska 7, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Branislav Hatina Ventúrska 266/7 Bratislava 811 01 01.04.2009
  Slavomír Hatina Strmý vŕšok 8141/141 Bratislava 841 06 09.06.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  BIATEC GROUP a.s. 235 000 € (100%) Bratislava 811 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Slavomír Hatina Strmý vŕšok 8141/141 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 09.06.2015
   01.08.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   01.08.2010Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   reklamná činnosť
   faktoring a forfaiting
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Hatina Ventúrska 266/7 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 01.04.2009
   31.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Hatina Strmý vŕšok 141 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 01.04.2009
   19.11.2009Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
   prenájom hnuteľných vecí
   16.05.2009Nový štatutárny orgán:
   Branislav Hatina Strmý vŕšok 141 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 01.04.2009
   15.05.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Potisk Talichova 2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 16.01.2004
   08.09.2006Nové sidlo:
   Ventúrska 7 Bratislava 811 01
   07.09.2006Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   15.06.2006Noví spoločníci:
   BIATEC GROUP a.s. IČO: 35 764 961 Ventúrska 7 Bratislava 811 01
   14.06.2006Zrušeny spoločníci:
   BIATEC GROUP a.s. IČO: 35 764 961 Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   10.11.2005Noví spoločníci:
   BIATEC GROUP a.s. IČO: 35 764 961 Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   09.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Chemická investičná, a.s. IČO: 35 764 961 Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   19.04.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Potisk Talichova 2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 16.01.2004
   18.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Branislav Hatina Strmý Vŕšok 141 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 24.02.2003
   03.02.2004Noví spoločníci:
   Chemická investičná, a.s. IČO: 35 764 961 Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   02.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Chemická investičná a.s. IČO: 35 764 961 Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   27.03.2003Noví spoločníci:
   Chemická investičná a.s. IČO: 35 764 961 Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Branislav Hatina Strmý Vŕšok 141 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 24.02.2003
   26.03.2003Zrušeny spoločníci:
   PEARSON ENTERPRISES S.A. rue Eugéne Ruppert 5 Luxemburg L-2453 Luxemburské veľkovojvodstvo
   PRINCE RUPPERT BAYVIEW HOLDINGS S.A. rue Eugéne Ruppert 5 Luxemburg L-2453 Luxemburské veľkovojvodstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Potisk Strmý vŕšok 139 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 27.06.1997 Skončenie funkcie: 24.02.2003
   15.10.2002Noví spoločníci:
   PEARSON ENTERPRISES S.A. rue Eugéne Ruppert 5 Luxemburg L-2453 Luxemburské veľkovojvodstvo
   PRINCE RUPPERT BAYVIEW HOLDINGS S.A. rue Eugéne Ruppert 5 Luxemburg L-2453 Luxemburské veľkovojvodstvo
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Potisk Strmý vŕšok 139 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 27.06.1997 Skončenie funkcie: 24.02.2003
   14.10.2002Zrušeny spoločníci:
   EMERALD REGINA HOLDING S.A. 3 rue Jean Piret Luxemburg 2350 Luxemburské veľkovojvodstvo
   pearson enterprises s.a. 3 rue Jean Piret, Luxemburg 2350 Luxemburské veľkovojvodstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Potisk Šintavská 14 Bratislava 851 01
   18.04.2000Nové sidlo:
   Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   EMERALD REGINA HOLDING S.A. 3 rue Jean Piret Luxemburg 2350 Luxemburské veľkovojvodstvo
   17.04.2000Zrušené sidlo:
   Havličkova 6 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   EMERALD REGINA HOLDING S.A., 50, route d Esch Leudelange 1470 Luxemburg
   19.07.1999Noví spoločníci:
   pearson enterprises s.a. 3 rue Jean Piret, Luxemburg 2350 Luxemburské veľkovojvodstvo
   EMERALD REGINA HOLDING S.A., 50, route d Esch Leudelange 1470 Luxemburg
   18.07.1999Zrušeny spoločníci:
   EMERALD REGINA HOLDING S.A., 50, route d Esch Leudelange 1470 Luxemburg
   29.04.1998Noví spoločníci:
   EMERALD REGINA HOLDING S.A., 50, route d Esch Leudelange 1470 Luxemburg
   28.04.1998Zrušeny spoločníci:
   EMERALD REGINA HOLDING S.A., 50, route d Esch Leudelange 1470 Luxemburg
   27.10.1997Nové sidlo:
   Havličkova 6 Bratislava 811 04
   26.10.1997Zrušené sidlo:
   Havličkova 14 Bratislava 811 00
   27.06.1997Nové obchodné meno:
   EMERALD REGINA SLOVENSKO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Havličkova 14 Bratislava 811 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   technicko- organizačné zabezpečovanie ivestícií do obchodných spoločností a družstiev
   Noví spoločníci:
   EMERALD REGINA HOLDING S.A., 50, route d Esch Leudelange 1470 Luxemburg
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Potisk Šintavská 14 Bratislava 851 01