Vytvoriť faktúru

M.Ž. HYDRONIKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M.Ž. HYDRONIKA
IČO 35721481
DIČ 2020209972
IČ DPH SK2020209972
Dátum vzniku 30 Júna 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo M.Ž. HYDRONIKA
Gogoľova 18
85202
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 024 €
Zisk -15 497 €
Aktíva 192 102 €
Vlastný kapitál 170 019 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 177,003
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 115,590
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 115,590
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 100,827
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 14,763
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 61,413
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 54,610
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 54,610
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,349
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,348
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,001
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,454
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,026
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 428
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 177,003
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 154,522
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 331,939
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 331,939
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,115
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,115
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -163,035
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 12,131
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -175,166
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,497
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,481
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,214
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) -128
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,342
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 20,267
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 19,307
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,307
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 13,635
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 14,024
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 13,635
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 389
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,477
D. Služby (účtová skupina 51) 20,972
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,015
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,468
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,468
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,453
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,337
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 84
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,537
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,497
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35721481 DIČ: 2020209972 IČ DPH: SK2020209972
 • Sídlo: M.Ž. HYDRONIKA, Gogoľova 18, 85202, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  František Zvrškovec predseda Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 06.09.2010
  Ing. Martin Zvrškovec člen Klenová 7 Bratislava 831 01 06.09.2010
  Ing. Štefan Gažo člen Budatínska 31 Bratislava 851 05 17.06.2013
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.07.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gažo - člen Budatínska 31 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 17.06.2013
   15.07.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslav Synak - člen Vavilovova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.09.2010
   26.10.2010Nový štatutárny orgán:
   František Zvrškovec - predseda Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 06.09.2010
   Ing. Martin Zvrškovec - člen Klenová 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 06.09.2010
   Ing. Bohuslav Synak - člen Vavilovova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.09.2010
   25.10.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Albert - člen Samuela Bibzu 15 Martin 036 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   Ing. Miroslav Kollár - člen Štefánikova 720/ 54 Bardejov 085 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   Alexander František Zvrškovec - predseda Okružná 14 Dolný Kubín 026 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   04.11.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Albert - člen Samuela Bibzu 15 Martin 036 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   Ing. Miroslav Kollár - člen Štefánikova 720/ 54 Bardejov 085 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   Alexander František Zvrškovec - predseda Okružná 14 Dolný Kubín 026 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   03.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Albert - člen Samuela Bibzu 15 Martin 036 01 Vznik funkcie: 24.06.2004
   Ing. Robert Galbavý - predseda Šustekova 2688/3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 24.06.2004
   Ing. Miroslav Kollár - člen Štefánikova 720/54 Bardejov 085 01 Vznik funkcie: 24.06.2004
   11.09.2004Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností za podmienky poskytovania nielen základných, ale aj iných služieb
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Albert - člen Samuela Bibzu 15 Martin 036 01 Vznik funkcie: 24.06.2004
   Ing. Robert Galbavý - predseda Šustekova 2688/3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 24.06.2004
   Ing. Miroslav Kollár - člen Štefánikova 720/54 Bardejov 085 01 Vznik funkcie: 24.06.2004
   10.09.2004Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   konštrukčná činnosť v strojárstve
   sprostredkovateľská činnosť
   kovoobrábanie
   vedenie účtovníctva
   prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností, ak sú okrem základných poskytované aj doplnkové služby
   nákladná cestná doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Robert Galbavý , CSc. - predseda predstavenstva Šustekova 2688/3 Bratislava
   Ing. Ján Glasnák SNP 73/4-54 Nová Dubnica
   Ing. Ján Komár Timravy 27 Martin
   10.10.2003Nové predmety činnosti:
   konštrukčná činnosť v strojárstve
   sprostredkovateľská činnosť
   kovoobrábanie
   vedenie účtovníctva
   prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností, ak sú okrem základných poskytované aj doplnkové služby
   nákladná cestná doprava
   26.07.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Galbavý , CSc. - predseda predstavenstva Šustekova 2688/3 Bratislava
   Ing. Ján Glasnák SNP 73/4-54 Nová Dubnica
   Ing. Ján Komár Timravy 27 Martin
   25.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Robert Galbavý, CSc. P.O. Hviezdoslava 63/19 Nová Dubnica
   Ing. Ján Glasnák SNP 73/4-54 Nová Dubnica
   Ing. Pavol Chlebík Andrusovova 3 Bratislava
   30.06.1997Nové obchodné meno:
   M.Ž. HYDRONIKA a.s.
   Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Robert Galbavý, CSc. P.O. Hviezdoslava 63/19 Nová Dubnica
   Ing. Ján Glasnák SNP 73/4-54 Nová Dubnica
   Ing. Pavol Chlebík Andrusovova 3 Bratislava