Vytvoriť faktúru

CONSULT TRADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CONSULT TRADING
IČO 35721545
DIČ 2021394419
IČ DPH SK2021394419
Dátum vzniku 30 Júna 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo CONSULT TRADING
Prievozská 18
82451
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 210 685 €
Zisk -384 365 €
Aktíva 1 834 623 €
Vlastný kapitál -562 656 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0918605134
Mobile phone(s) 0918605134
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 -2
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 -2
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ -2
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,966,724
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 903,492
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,063,232
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,966,722
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -953,522
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 298,745
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 298,745
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,706
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -871,608
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -384,365
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,920,244
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,213
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 263,692
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,633,013
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 712,178
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 453,418
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 31,293
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,436,124
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 18,326
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 210,685
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 200,998
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,687
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 594,076
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,919
C. Služby (účtová skupina 51) 188,894
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 377,787
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 197
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,279
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -383,391
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,185
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 14
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 14
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -14
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -383,405
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -384,365
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015