Vytvoriť faktúru

CONSULT TRADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno CONSULT TRADING
Stav Zrušená
IČO 35721545
DIČ 2021394419
IČ DPH SK2021394419
Dátum vzniku 30 Júna 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo CONSULT TRADING
Prievozská 18
82451
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 279 751 €
Zisk -62 438 €
Aktíva 1 834 623 €
Vlastný kapitál -562 656 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0918605134
Mobile phone(s) 0918605134
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 -148
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 -148
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ -148
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,223,278
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 901,297
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,321,949
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,223,130
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,015,960
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 298,745
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 298,745
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,706
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,255,973
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -62,438
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,239,090
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6,706
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 263,692
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,950,366
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 797,444
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 564,015
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 45,137
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,543,770
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 18,326
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 279,751
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 279,751
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 341,211
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,262
C. Služby (účtová skupina 51) 144
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 332,659
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 146
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -61,460
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 271,345
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 18
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 18
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -18
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -61,478
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -62,438
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
 • IČO:35721545 DIČ: 2021394419 IČ DPH: SK2021394419
 • Sídlo: CONSULT TRADING, Prievozská 18, 82451, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Júna 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.01.2017Zrušené obchodné meno:
   CONSULT TRADING, a. s.
   Zrušené sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 824 51
   07.10.1999Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 824 51
   30.06.1997Nové obchodné meno:
   CONSULT TRADING, a. s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť