Vytvoriť faktúru

MAXIMA - N - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAXIMA - N
IČO 35721588
DIČ 2021351123
Dátum vzniku 01 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAXIMA - N
Bajkalská 22
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 185 €
Zisk 1 703 €
Aktíva 6 839 €
Vlastný kapitál 6 805 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421253418568
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,023
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,023
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,185
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,185
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,185
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,838
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,838
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,023
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,508
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 33
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 33
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 133
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 194
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -61
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,703
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 515
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 35
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 35
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,185
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,185
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2
D. Služby (účtová skupina 51) 2
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,183
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,183
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,183
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,703
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4270535.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015