Vytvoriť faktúru

DEFEND Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DEFEND Slovakia
IČO 35721600
DIČ 2020266655
IČ DPH SK2020266655
Dátum vzniku 01 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEFEND Slovakia
Trenčianska 17
91534
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 138 447 €
Zisk -58 062 €
Aktíva 522 025 €
Vlastný kapitál -30 971 €
Kontaktné informácie
Email defend@defend.sk
Phone(s) 0327710715
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 884,369
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 232,318
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 649,451
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,760
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 884,369
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -89,061
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -38,302
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -58,062
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 973,430
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 4,046
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 954,762
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 886,268
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,774
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 65,720
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 14,622
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 138,447
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 107,934
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 17,294
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,219
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 195,120
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 86,043
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,576
C. Služby (účtová skupina 51) 82,739
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 50
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,704
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,007
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -56,673
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -62,130
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 429
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 429
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -429
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -57,102
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -58,062
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35721600 DIČ: 2020266655 IČ DPH: SK2020266655
 • Sídlo: DEFEND Slovakia, Trenčianska 17, 91534, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Júla 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.05.1998Nové sidlo:
   Trenčianska 17 Nové Mesto nad Váhom 915 34
   Noví spoločníci:
   Ing. Lubomír Hořák Tř.SNP 4745 Zlín Česká republika
   Ing. Pavel Vojtek 367 Ostrožská Lhota Česká republika prechodný pobyt na území SR : Bernolákova 1 Trenčín 911 01
   26.05.1998Zrušené sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lubomír Hořák Tř.SNP 4745 Zlín Česká republika
   Ing. Pavel Vojtek 367 Ostrožská Lhota Česká republika prechodný pobyt na území SR : Bernolákova 1 Trenčín 911 01
   01.07.1997Nové obchodné meno:
   DEFEND Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľo- vi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Lubomír Hořák Tř.SNP 4745 Zlín Česká republika
   Ing. Pavel Vojtek 367 Ostrožská Lhota Česká republika prechodný pobyt na území SR : Bernolákova 1 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavel Vojtek 367 Ostrožská Lhota Česká republika prechodný pobyt na území SR : Bernolákova 1 Trenčín 911 01