Vytvoriť faktúru

PROFI KLÍMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROFI KLÍMA
IČO 35721642
DIČ 2020203691
IČ DPH SK2020203691
Dátum vzniku 01 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROFI KLÍMA
Štefánikova 139
92101
Piešťany
Finančné informácie
Tržby a výnosy 204 562 €
Zisk 33 528 €
Aktíva 189 351 €
Vlastný kapitál 67 818 €
Kontaktné informácie
Email info@profi-klima.sk
Phone(s) 0337749271
Mobile phone(s) 0903518830, 0903531733
Fax(es) 0337749271
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 222,740
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,312
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,312
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,312
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 211,281
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 58
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 58
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 59,119
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 59,119
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,119
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 19,019
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 19,322
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,322
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ -303
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 133,085
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 133,010
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 75
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 147
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 147
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 222,740
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 101,345
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,542
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,542
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 53,636
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 79,967
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -26,331
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,528
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 121,395
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 68,925
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 68,465
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 68,465
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 460
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 32,037
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 21,688
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,688
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,792
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,889
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,007
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 661
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,877
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,877
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,556
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 192,982
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 204,562
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 90,172
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 102,810
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,445
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,135
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 155,635
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 69,557
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,951
D. Služby (účtová skupina 51) 22,167
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 38,088
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 28,367
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,882
4. Sociálne náklady (527, 528) 839
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 579
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,208
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,208
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 85
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 48,927
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 88,307
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,882
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,106
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,106
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,776
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,882
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 43,045
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,517
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,517
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 33,528
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35721642 DIČ: 2020203691 IČ DPH: SK2020203691
 • Sídlo: PROFI KLÍMA, Štefánikova 139, 92101, Piešťany
 • Dátum vzniku: 01 Júla 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.04.2003Nové obchodné meno:
   "PROFI KLÍMA, s.r.o."
   Nové sidlo:
   Štefánikova 139 Piešťany 921 01
   07.04.2003Noví spoločníci:
   Ernest Habán Javorova 2877/1 Piešťany 921 01
   Ing. Miroslav Buraj 274 Ratnovce 922 31
   Nový štatutárny orgán:
   Ernest Habán Javorova 2877/1 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 28.02.2003
   Zrušené obchodné meno:
   Armatrade s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Štefánikova 37 Modra 900 01
   06.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra 900 01
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   Ing. Slavomír Pavlíček Hamsíkova 31 Praha 5 - Stodúlky 150 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra 900 01 Skončenie funkcie: 28.02.2003
   06.04.1999Noví spoločníci:
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra 900 01
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   Ing. Slavomír Pavlíček Hamsíkova 31 Praha 5 - Stodúlky 150 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra 900 01 Skončenie funkcie: 28.02.2003
   05.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   Ján Doutnáč Strojnícka 3 Praha 7 170 00 Česká republika
   Jiří Vítovec Láskova 1810 Praha 4 148 00 Česká republika
   Ján Vorlíček K. Netlukám 961 Praha 10 104 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   01.07.1997Nové obchodné meno:
   Armatrade s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 37 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   Ján Doutnáč Strojnícka 3 Praha 7 170 00 Česká republika
   Jiří Vítovec Láskova 1810 Praha 4 148 00 Česká republika
   Ján Vorlíček K. Netlukám 961 Praha 10 104 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01