Vytvoriť faktúru

SCHÖNDORF - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SCHÖNDORF
IČO 35721766
DIČ 2020267568
IČ DPH SK2020267568
Dátum vzniku 03 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SCHÖNDORF
Štefanovičova 12
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 489 721 €
Zisk 59 597 €
Aktíva 4 605 322 €
Vlastný kapitál 184 989 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.schondorf.sk
Mobile phone(s) +421904566599
Fax(es) 0252634704
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,941,817
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,872,351
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,509,839
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,062,507
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,371,653
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 75,679
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 362,512
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 343,512
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 19,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 36,367
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 21,026
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,877
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,877
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,149
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,341
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,712
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,629
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 33,099
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,574
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 30,525
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,941,817
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 253,355
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,972
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 697
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
2. Ostatné fondy (427, 42X) 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 85,512
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 85,512
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 100,577
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 100,577
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 59,597
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,682,555
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 143
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 143
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,676,423
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 154,471
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 154,471
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,504,237
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,715
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,989
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,989
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 5,907
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 5,907
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 489,007
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 489,721
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 489,007
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 714
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 413,027
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 25,026
D. Služby (účtová skupina 51) 187,638
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,896
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 189,314
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 189,314
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,153
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 76,694
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 276,343
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 405,880
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 405,879
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 405,957
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 405,957
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -77
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 76,617
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 17,020
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 17,020
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 59,597
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:35721766 DIČ: 2020267568 IČ DPH: SK2020267568
 • Sídlo: SCHÖNDORF, Štefanovičova 12, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Júla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Radoslav Černický konateľ Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01 31.05.2004
  Patrik Geržo Bartoňova 7741/27 Bratislava 811 03 07.09.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Patrik Geržo 3 486 € (50%) Vincenta Hložníka 3542/8 Bratislava 841 05
  Radoslav Černický 3 486 € (50%) Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.02.2009Noví spoločníci:
   Patrik Geržo Vincenta Hložníka 3542/8 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Patrik Geržo - konateľ Vincenta Hložníka 3542/8 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 07.09.1999
   04.02.2009Zrušeny spoločníci:
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrik Geržo - konateľ Páričkova 1092/5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 07.09.1999
   11.08.2004Noví spoločníci:
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava 821 08
   10.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   26.06.2004Noví spoločníci:
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Radoslav Černický - konateľ Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 31.05.2004
   Patrik Geržo - konateľ Páričkova 1092/5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 07.09.1999
   25.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   13.05.2004Nové sidlo:
   Štefanovičova 12 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie seminárov, školení, kultúrnych a športových podujatí
   administratívne práce
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a školiaca činnoť v rozsahu voľnej živnosti - služby, obchod, výroba
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   12.05.2004Zrušené sidlo:
   Špitálska 27 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov /vrátane poskytovania iných než základných služieb
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   17.11.1999Noví spoločníci:
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   16.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 07
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   Karol Zikmund Vysoká 32 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   Karol Zikmund Vysoká 32 Bratislava 811 06
   18.10.1999Nové sidlo:
   Špitálska 27 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 07
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   Karol Zikmund Vysoká 32 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   Karol Zikmund Vysoká 32 Bratislava 811 06
   17.10.1999Zrušené sidlo:
   Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Anna Sádovská Beblavého 10 Bratislava
   Alena Ševčovičová Líščie Nivy 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Anna Sádovská Beblavého 10 Bratislava
   Alena Ševčovičová Líščie Nivy 6 Bratislava
   07.06.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   06.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.04.1999Nové sidlo:
   Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Anna Sádovská Beblavého 10 Bratislava
   Alena Ševčovičová Líščie Nivy 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anna Sádovská Beblavého 10 Bratislava
   Alena Ševčovičová Líščie Nivy 6 Bratislava
   07.04.1999Zrušené sidlo:
   Medená 27 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Daniela Križanová H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Gabriela Krommelová Šancová 92 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Daniela Križanová H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Gabriela Krommelová Šancová 92 Bratislava
   01.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Daniela Križanová H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Gabriela Krommelová Šancová 92 Bratislava
   28.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Daniela Križanová H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Gabriela Krommelová Šancová 92 Bratislava
   08.10.1997Nové sidlo:
   Medená 27 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Daniela Križanová H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Gabriela Krommelová Šancová 92 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Daniela Križanová H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Gabriela Krommelová Šancová 92 Bratislava
   07.10.1997Zrušené sidlo:
   Zelená 8 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Barta H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Peter Krommel Šancova 92 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Barta H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Peter Krommel Šancova 92 Bratislava
   03.07.1997Nové obchodné meno:
   SCHÖNDORF, s r.o.
   Nové sidlo:
   Zelená 8 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nebytových priestorov /vrátane poskytovania iných než základných služieb
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Barta H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Ing. Peter Krommel Šancova 92 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Barta H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Ing. Peter Krommel Šancova 92 Bratislava