Vytvoriť faktúru

MARKO marketingová komunikácia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MARKO marketingová komunikácia
IČO 35721839
DIČ 2020267821
IČ DPH SK2020267821
Dátum vzniku 19 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARKO marketingová komunikácia
Jakabova 57
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 198 754 €
Zisk 1 931 €
Aktíva 91 716 €
Vlastný kapitál -27 906 €
Kontaktné informácie
Email marko@marko.sk
Phone(s) 0905215741
Mobile phone(s) +421905215740, +421905215741, 0905215740, 0905215741
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 45,619
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,549
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 44,070
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 45,619
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -25,975
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -35,210
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,931
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 71,594
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 22,043
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 49,551
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28,670
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 567
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19,354
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 198,754
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,420
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 193,030
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,304
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 193,478
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 8,897
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,785
C. Služby (účtová skupina 51) 157,594
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,469
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 796
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -63
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,276
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,174
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,385
M. Nákladové úroky (562) 2,123
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 262
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,385
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,891
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,931
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35721839 DIČ: 2020267821 IČ DPH: SK2020267821
 • Sídlo: MARKO marketingová komunikácia, Jakabova 57, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miloš Kováč Gajova 2525/19 Bratislava 811 09 19.06.1997
  Ing. Ivan Čižmárik Alžbetin Dvor 904 Miloslavov 900 42 19.06.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miloš Kováč 3 320 € (50%) Gajova 2525/19 Bratislava 811 09
  Ing. Ivan Čižmárik 3 320 € (50%) Alžbetin Dvor 904 Miloslavov 900 42
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.09.2012Nové sidlo:
   Jakabova 57 Bratislava 821 04
   25.09.2012Zrušené sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 831 04
   21.06.2008Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   organizovanie kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí
   marketingové služby
   nakladanie s výsledkami duševnej činnosti so súhlasom autora
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Kováč Gajova 2525/19 Bratislava 811 09
   Ing. Ivan Čižmárik Alžbetin Dvor 904 Miloslavov 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Kováč Gajova 2525/19 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 19.06.1997
   Ing. Ivan Čižmárik Alžbetin Dvor 904 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 19.06.1997
   20.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Čižmárik Legionárska 1/3 Bratislava
   Ing. Miloš Kováč Dobrovského 3 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čižmárik Legionárska 1/3 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 19.06.1997
   Ing. Miloš Kováč Dobrovského 3 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 19.06.1997
   04.02.2005Nové sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čižmárik Legionárska 1/3 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 19.06.1997
   Ing. Miloš Kováč Dobrovského 3 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 19.06.1997
   03.02.2005Zrušené sidlo:
   Martinská 49 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čižmárik Legionárska 1/3 Bratislava Vznik funkcie: 19.06.1997
   Ing. Miloš Kováč Dobrovského 3 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 19.06.1997
   18.11.2003Nové sidlo:
   Martinská 49 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čižmárik Legionárska 1/3 Bratislava Vznik funkcie: 19.06.1997
   Ing. Miloš Kováč Dobrovského 3 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 19.06.1997
   17.11.2003Zrušené sidlo:
   Gajova 19 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čižmárik Legionárska 1/3 Bratislava
   Ing. Miloš Kováč Gajova 19 Bratislava
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čižmárik Legionárska 1/3 Bratislava
   Ing. Miloš Kováč Dobrovského 3 Bratislava 811 08
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Čižmárik Legionárska 1/3 Bratislava
   Ing. Miloš Kováč Gajova 19 Bratislava
   19.06.1997Nové obchodné meno:
   MARKO marketingová komunikácia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gajova 19 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   leasingová činnosť
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie údajov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čižmárik Legionárska 1/3 Bratislava
   Ing. Miloš Kováč Gajova 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Čižmárik Legionárska 1/3 Bratislava
   Ing. Miloš Kováč Gajova 19 Bratislava