Vytvoriť faktúru

Štúdio Beta - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Štúdio Beta
IČO 35721901
DIČ 2020987529
Dátum vzniku 04 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Štúdio Beta
Poľná 1
81108
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -480 €
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,623
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,590
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,158
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,029
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,029
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,129
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 432
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 266
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 166
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 33
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 33
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,623
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -826,975
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,917
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,917
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -846,412
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -846,412
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 829,598
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 299
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 299
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 829,299
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,734
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,734
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 820,919
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 166
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Files
4444561.tif
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016