Vytvoriť faktúru

Laser Plasma Technik - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Laser Plasma Technik
IČO 35722011
DIČ 2020218497
IČ DPH SK2020218497
Dátum vzniku 03 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Laser Plasma Technik
Púpavová 48
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 560 €
Zisk -960 €
Aktíva 17 732 €
Vlastný kapitál -8 218 €
Kontaktné informácie
Email lptslovakia@hotmail.com
Phone(s) 0265429690, 0905822568
Mobile phone(s) 0905822568
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 20,445
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,445
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 19,671
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 19,671
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,671
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 774
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 774
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,445
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,178
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 107
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 107
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -14,964
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -14,964
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -960
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,623
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 29,623
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 25,951
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,951
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,712
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 13,560
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,560
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 13,560
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,560
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 13,560
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015