Vytvoriť faktúru

ADI- DESIGN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ADI- DESIGN
IČO 35722126
DIČ 2020218618
IČ DPH SK2020218618
Dátum vzniku 01 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADI- DESIGN
J. Alexyho 7
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 866 €
Zisk -23 724 €
Aktíva 58 331 €
Vlastný kapitál 56 841 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264282321, 0254412001
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 334,480
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 286,250
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 286,250
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 286,250
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 48,221
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,251
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,251
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 46,970
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16,654
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 30,316
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 334,480
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,117
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 404
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 404
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 49,798
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 58,827
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,029
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,724
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 301,363
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 301,363
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 50
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,313
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 300,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 866
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 866
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 866
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,576
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,940
D. Služby (účtová skupina 51) 5,022
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 353
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,750
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,750
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 511
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -22,710
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -8,096
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 62
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 62
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -54
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -22,764
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -23,724
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35722126 DIČ: 2020218618 IČ DPH: SK2020218618
 • Sídlo: ADI- DESIGN, J. Alexyho 7, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Júla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Juraj Jánošík J. Alexyho 7 Bratislava 01.07.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Juraj Jánošík 6 640 € (50%) J. Alexyho 7 Bratislava
  Ing. Márie Hradilová 6 640 € (50%) Zengrova 2 Ostrava - Vitkovice Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Jánošík J. Alexyho 7 Bratislava
   Ing. Márie Hradilová Zengrova 2 Ostrava - Vitkovice Česká republika
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Jánošík J. Alexyho 7 Bratislava
   Ing. Márie Hradilová Zengrova 2 Ostrava - Vitkovice Česká republika
   01.07.1997Nové obchodné meno:
   ADI- DESIGN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   J. Alexyho 7 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Jánošík J. Alexyho 7 Bratislava
   Ing. Márie Hradilová Zengrova 2 Ostrava - Vitkovice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Jánošík J. Alexyho 7 Bratislava