Vytvoriť faktúru

UNIPOST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNIPOST
Stav V likvidácii
IČO 35722169
DIČ 2020266897
Dátum vzniku 10 Júla 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo UNIPOST
Záhradnícka 45
82108
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 375 €
Aktíva 449 389 €
Vlastný kapitál 295 590 €
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 449,230
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 449,230
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 104
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 104
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 449,334
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 294,215
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 34,000
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -806
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 262,396
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,375
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 155,119
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 34,750
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 9,854
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,386
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,082
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,386
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 110,515
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 853
C. Služby (účtová skupina 51) 398
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 455
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -853
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -398
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 42
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 42
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -42
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -895
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,375
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015