Vytvoriť faktúru

Investičná agentúra - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Investičná agentúra
IČO 35722291
DIČ 2020267667
Dátum vzniku 15 Júla 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Investičná agentúra
Mlynské nivy 77
82105
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 416 €
Vlastný kapitál 4 901 778 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,916,478
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,914,671
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 4,914,671
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 4,914,671
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,807
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,807
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 26
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,781
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,916,478
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,913,334
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 99,600
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 99,600
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,660
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 23,817
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 23,817
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 4,390,008
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 1,595,279
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 2,794,729
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 399,665
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 399,665
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,416
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,144
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,144
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 664
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 664
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 854
D. Služby (účtová skupina 51) 663
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 191
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -854
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -663
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -936
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,416
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4282944.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35722291 DIČ: 2020267667
 • Sídlo: Investičná agentúra, Mlynské nivy 77, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Júla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Lexa predseda Panenská 16A Bratislava 811 03 21.11.2014
  MUDr. Juraj Božík člen S.H.Vajanského 5659/2 Nové Zámky 940 82 21.11.2014
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Lexa - predseda Panenská 16A Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 21.11.2014
   MUDr. Juraj Božík - člen S.H.Vajanského 5659/2 Nové Zámky 940 82 Vznik funkcie: 21.11.2014
   16.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Lexa - predseda Hlaváčikova 3177/45 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.04.2009
   MUDr. Juraj Božík - člen S.H.Vajanského 5659/2 Nové Zámky 940 82 Vznik funkcie: 06.04.2009
   16.05.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Lexa - predseda Hlaváčikova 3177/45 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.04.2009
   MUDr. Juraj Božík - člen S.H.Vajanského 5659/2 Nové Zámky 940 82 Vznik funkcie: 06.04.2009
   15.05.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Juraj Božík - podpredseda predstavenstva S.H.Vajanského 2 Nové Zámky 940 82 Vznik funkcie: 13.11.2003
   Pavel Michalič - predseda predstavenstva J. Murgaša 10 Senec 903 01 Vznik funkcie: 13.11.2003
   22.11.2006Nové sidlo:
   Mlynské nivy 77 Bratislava 821 05
   21.11.2006Zrušené sidlo:
   Komárňanská 24 Bratislava 827 17
   12.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Pavel Michalič - predseda predstavenstva J. Murgaša 10 Senec 903 01 Vznik funkcie: 13.11.2003
   11.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Michalič - predseda predstavenstva J. Murgaša 10 Senec 903 01 Vznik funkcie: 13.11.2003
   25.11.2004Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Juraj Božík - podpredseda predstavenstva S.H.Vajanského 2 Nové Zámky 940 82 Vznik funkcie: 13.11.2003
   Pavol Michalič - predseda predstavenstva J. Murgaša 10 Senec 903 01 Vznik funkcie: 13.11.2003
   24.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Juraj Božík - podpredseda SNP 146/14 Šurany Skončenie funkcie: 13.11.2003
   Manuela Grossová Pri Kríži 10 Bratislava Skončenie funkcie: 13.11.2003
   Pavol Michalič - predseda Polyvkova 350 Svidník Skončenie funkcie: 13.11.2003
   21.12.1999Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Juraj Božík - podpredseda SNP 146/14 Šurany Skončenie funkcie: 13.11.2003
   Pavol Michalič - predseda Polyvkova 350 Svidník Skončenie funkcie: 13.11.2003
   20.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Hana Melichová Súmračná 32 Bratislava
   Ing. Július Vrábeľ - predseda Lieskova 3 Rimavská Sobota 979 01
   14.04.1998Nové obchodné meno:
   Investičná agentúra a.s.
   Nové sidlo:
   Komárňanská 24 Bratislava 827 17
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   13.04.1998Zrušené obchodné meno:
   Slovenská investičná skupina a.s.
   Zrušené sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 07
   15.07.1997Nové obchodné meno:
   Slovenská investičná skupina a.s.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklama propagácia
   factoring a forfaiting
   sprostredkovanie, nákupu, predaja a prenájom nehnuteľností
   vydávateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Manuela Grossová Pri Kríži 10 Bratislava Skončenie funkcie: 13.11.2003
   Mgr. Hana Melichová Súmračná 32 Bratislava
   Ing. Július Vrábeľ - predseda Lieskova 3 Rimavská Sobota 979 01