Vytvoriť faktúru

RESKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno RESKO
IČO 35722312
DIČ 2020986154
Dátum vzniku 15 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RESKO
Majoránová 40
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 127 €
Zisk 8 384 €
Aktíva 38 371 €
Vlastný kapitál -1 195 €
Dátum aktualizácie údajov: 10.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,978
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,978
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 53,600
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 52,376
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 434
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 56,578
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,614
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -8,409
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,384
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 49,964
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 49,964
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,980
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 972
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 44,012
Dátum aktualizácie údajov: 10.10.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 17,127
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,127
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 8,159
C. Služby (účtová skupina 51) 180
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 3,528
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 121
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,320
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,968
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -180
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 92
M. Nákladové úroky (562) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 90
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -92
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,876
P. Daň z príjmov (591, 595) 492
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,384
Dátum aktualizácie údajov: 10.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.10.2016